EMNER

Budget 2010 og eftertænksomhed

LÆSERBREV

Den forgangne valgperiode har selvfølgelig været præget af kommunesammenlægningen på godt og ondt. Dette kapitel burde være overstået, og derfor er tiden nu inde til eftertænksomhed. Jeg har valgt at se på udviklingen i administrationens budgetter konto 6. Det er en kendsgerning, at der i den forgangne periode er anvendt uhyggeligt mange timer på at bygge den nye kommune op - det ses bl.a. i udviklingen af udgifterne til administration. I 2006 var udgiften 4000 kr. pr. indbygger. Den er nu vokset til ca. 6000 kr. i 2009. For at sætte det i relief, har jeg valgt at sammenligne med Aalborg Kommune hvor udgifterne "kun" er steget fra 4000 kr. til 5000 kr. pr. indbygger i samme periode. Der er således en betragtelig forskel i udviklingen i de administrative udgifter pr. indbygger - så der må være tid til eftertænksomhed, inden budget 2010 vedtages.