EMNER

Budget 2012 afventer lånetilsagn fra ministeriet

Rebild Kommune har søgt samtlige fire mulige statslige lånepuljer.

Blandt ønskerne på anlægssiden i næste års budget er byggemodning i Suldrup by. Arkivfoto

Blandt ønskerne på anlægssiden i næste års budget er byggemodning i Suldrup by. Arkivfoto

Økonomiudvalget har været samlet for at drøfte næste års budget. Det blev dog kun til en fastsættelse af en ønsket likviditet næste år på 25. mio. på bundlinjen samt drøftelse af mulighederne for en budgetgenopretning for et samlet beløb på 12,5 mio. samt visse ønsker på anlægsområdet næste år. For først 29. august giver Indenrigsministeriet Rebild Kommune endelig besked om, hvor vidt der kan gives tilsagn om lån efter ansøgninger i fire konkrete statslige lånepuljer fra kommunens side. Svarene har nemlig stor betydning for næste års budgetlægning, så allerede dagen efter 30. august genoptager økonomiudvalget sine igangværende budgetdrøftelser.