Børnepasning

Budget: Børn og forældre holder for

Stram økonomi rammer børn i DUS, vuggestuer og udsatte børn.

Det økonomiske tilbageslag får nu konsekvenser for blandt andre ældre, børn i DUS-ordninger, skoleelever, udsatte børn og biblioteksbrugere i Aalborg Kommune. Ifølge det budgetforslag Aalborgs magistrat fredag lagde frem, skal kommunens driftsudgifter næste år barberes med 0,7 procent sammenlignet med i år. Mest mærkbart bliver det for forældre til vuggestuebørn, hvor egenbetalingen stiger med 720 kroner om måneden, hvis forslaget går igennem uændret på det punkt. Samlet skal der hentes 14,5 millioner kroner på pasning af børn i dagtimerne Men også skolebørn må holde for. På DUS-området skal der spares 1000 kroner per barn eller godt seks millioner kroner, mens der skal spares 200 kroner per skolebarn. Ældreområdet går heller ikke ram forbi, idet der skal spares et tilsvarende beløb per ældre. Samlet lægges der op til en besparelse på 51 millioner kroner i familie- og beskæftigelsesforvaltningen. Her er det især udgifter til forebyggelse og anbringelse af børn og unge, der må holde for med en besparelse på 20 millioner kroner som følge af et tilsvarende mindre bidrag fra staten. Med forslagets egne ord vil det betyde en betydelig reduktion i serviceniveauet. - Det er et skrabet budget, erkender borgmester Henning Henning G. Jensen (S), der dog betegner besparelserne som ansvarlige, idet han henviser til, at Aalborg Kommune på de pågældende områder har et højere serviceniveau end landets kommuner som helhed. Henning G. Jensen pålægger staten ansvaret for en del af besparelsen, fordi kommunen langt fra får fuld kompensation for udgifter, den er pålagt at afholde. Eksempelvis indebærer kommunens overtagelse af arbejdsformidlingen en manko på seks millioner kroner. - De aftaler, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen kompenserer os ikke for de udgiftsstigninger, der er, og der mangler vi 66 millioner. Samtidig er der lavet om på de forskellige lånemuligheder, og det koster os 55 millioner kroner. Dertil er vi ramt af, at vi ikke kan sælge bygninger og jord, og alt det gør, at vi er hårdt ramt på likviditeten, siger Henning G. Jensen.