Budget for 2005 vedtaget

Fravær af ændringsforslag gjorde processen nem i byrådssalen

NØRAGER:For første gang i mange år er der ikke blevet stillet ændringsforslag til dette års budgetforslag siden førstegodkendelsen i september. Af samme grund foregik 2. behandlingen og den endelige godkendelse i byrådssalen tirsdag aften uden de store verbale udfald fra lokalpolitikerne. Flere medlemmer af kultur- og socialudvalget påpegede dog, at næste års budget specielt for familieafdelingen er stramt. - Kultur- og socialudvalget har fået tilført ekstra fem mio kroner til driften ud over det fremskrevne budget, så vi skal ikke umiddelbart beklage os. Alligevel skal den øvrige kommunalbestyrelse være klar over, at dette beløb skaber et behov for serviceforringelser på det sociale område næste år, understregede Orla Kastrup (V), udvalgsformand. Et andet medlem af udvalget, Marinus Abildtrup (V), fremførte et fromt ønske om, at andre ud over k/s-udvalgets medlemmer ville vise velvilje til nødvendige fremtidige spareforslag for at få økonomien til at hænge sammen. - Udvalgets budget er nemlig så stramt, at der skal mirakler til for at vi kan overholde budgettet, forudså han. Et tredje udvalgsmedlem, Gitte Rubæk (L), luftede et forslag om et temamøde vedrørende fremtidige nødvendige serviceforringelser på ældreområdet for ad den vej at skabe en fælles velvilje til gennemførelse af nødvendige spareforslag. - For indtil nu har jeg som lokalpolitiker ikke oplevet mirakler, men håber da på nogle i 2005, tilføjede hun. Ekstra midler til driften Morten Lem (S) kunne ikke forstå den store bekymring hos visse politikere i byrådssalen for, at næste års budget for kultur- og socialudvalget ikke kan holde. - Siden 2003 og to år frem er de tildelte driftsmidler for udvalgets områder nemlig steget med hele 18 procent. Derfor er det forkert at sidde og hyle her i aften, pointerede Morten Lem. Dette kommenterede udvalgsformand Orla Kastrup ved at påpege, at der i denne periode blandt andet er sket lovmæssige ændringer i reduktionsgrundlaget på en række sociale områder. - Så sammenholdt med flere børn og ældre samt en ny børnehave giver den procentvise stigning ikke et reelt billede af udviklingen på området, understregede han. Borgmester Poul Larsen (K) rundede rækken af indlæg og bemærkninger til næste års budget for Nørager Kommune af med at bemærke, at uanset tilførsel af de ekstra fem mio ud over det fremskrevne budget vil det alligevel kræve diciplin at overholde de afstukne økonomiske rammer for det nye budgetår.