Lokalpolitik

Budget holder - plejehjem lukkes

Forliget om Thisted Kommunes budget for 2012 er vedtaget i fuld enighed.

Det skete efter en meget lang debat om et bestemt punkt i det budgetforlig, der blev indgået for godt en uge siden med opbakning fra samtlige partier i byrådet. Det springende punkt var en bemærkning til næste års anlægsbudget, hvor det fremgår, at plejehjemmet Søstrænten i Sjørring nedlægges, men at det samtidig forventes, at "antallet af rehabiliteringspladser fastlagt til etablering på Søskrænten oprettes andre steder". Debatten koncentrerede sig om tolkningen af ordet "forventes". Flere byrådsmedlemmer udtrykte tvivl om det var tilstrækkelig garanti for, at rehabiliteringspladserne kommer. Selv om borgmester Lene Kjelgaard, V, forsøgte at lukke debatten med en bemærkning til forliget som præciserede, at spørgsmålet om rehabilteringspladser skal belyses yderligere i arbejdet med en ældreboligplan, endte det hele med, at et enigt byråd tilsluttede sig det samlede budgetforlig for 2012 uden yderligere bemærkninger - herunder også lukningen af Søskrænten .