Lokalpolitik

Budget i hus i fuld enighed

SÆBY:Allerede inden førstebehandlingen på tirsdag er Sæby Kommunes 2004-budget i hus. Et samlet byråd slutter op om budgettet i fuld enighed. Gruppeformændene for Venstre, Kommunelisten, Socialdemokratiet, Kristeligt Folkeparti og Det Konservative Folkepart underskrev nemlig i går et budgetforlig. Forliget betyder både uændret kommunal skatteprocent på 21,1, uændret kommunal grundskyldspromille på 14 og uændret kirkeskatteprocent på 1,15. Forliget indeholder bl.a. et rekordstort anlægsbudget på omkring 60 mio. kr., næsten dobelt så stort som i år. Samtidig bliver der på driftssiden plads til en mindre aktivitetsudvidelse på 1,8 mio, kr. ud over den almindelige løn- og prisfremskrivning. Den kraftige udvidelse af anlægsbudgettet betyder bl.a., at det igangværende biblioteksbyggeri til ni mio. kr. følges af starten på opførelse af et tilstødende kulturlurhus. Der afsættes fire mio. kr. næste og desuden fem mio. kr. i både 2005 og 2006, hvor kulturhuset efter planen skal stå færdigt. På anlægsbudgettet står også opførelse af en træningshal ved Sæby Fritidscenter til godt seks mio. kr. Side 6