Skolelukninger

Budget ikke ja til skolelukninger

Alle muligheder står fortsat åbne efter politisk forlig i Mariagerfjord Kommune

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jørgen Hammer Sørensen (DF) - tror ikke på, at skolelukninger vil give den besparelse, som der er regnet med.

Selv om alt tyder på, at byrådet i Mariagerfjord Kommune vedtager 2011-budgettet i fuld enighed næste torsdag, kan man ikke konkludere, at oplægget til ny skolestruktur med lukning af otte skoler dermed er tiltrådt af byrådet. Ganske vist er der i budgettet for 2011 indlagt en besparelse på 3 mio. kr. på skolerne (stigende til 6 mio. kr. i 2012, 9 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i 2014), men besparelsen kan findes på anden vis end ved at nedlægge skoler, betoner borgmester H. C. Maarup (S). Ned til minimumstimetal - Der er lavet beregninger på, at man ved at gå ned til minimumstimetallet kan opnå den samme besparelse som ved at lukke otte skoler. - Man vil derfor ikke kunne skyde aftaleparterne bag budgettet i skoene, at de allerede har accepteret oplægget til ny skolestruktur, som det er lagt frem, siger H. C. Maarup. Oplægget til ny skolestruktur er for tiden i offentlig høring med frist til at afgive svar 3. november. Der er lagt an til byrådsvedtagelse i december. Og byrådet kan ikke vælge at udskyde vedtagelsen af budgettet - i henhold til styrelsesloven skal kommunen nemlig have styr på den sag senest 15. oktober. Imod dele af skoleplanen Flere byrådsmedlemmer har allerede meldt ud, at de er imod dele af planen, blandt andre Venstres Carsten Brandt Andersen og Jørgen Hammer Sørensen fra Dansk Folkeparti. Jørgen Hammer Sørensen har gjort sig til talsmand for, at man kun lukker skoler, der selv har kapituleret, og nævner Hvornum Skole og Søbakkeskolen i Handest. Skoler, som forældrene kæmper en brav kamp for, vil han bevare. Alligevel bakker Dansk Folkeparti op om budgettet, og har ikke fremlagt eget ændringsforslag. DF’er tror ikke på besparelse - Jeg tror ikke på, at skolelukninger vil give den besparelse, som der er regnet med. - Jeg har jo også påpeget, at forvaltningen kan lave regnefejl (på 2,9 mio. kr. i den fordelingsnøgle, der bestemmer hvor mange ressourcer, skolerne får, red.), siger Jørgen Hammer Sørensen. Han vil være ked af at skulle skære ned til minimumstimetallet på skolerne. Ideer vinder ikke gehør Når Dansk Folkeparti ikke har fremlagt et ændringsforslag til budgettet skyldes det ifølge Hammer Sørensen, at hans ideer til alternative besparelser ikke vinder gehør i den borgerlige gruppe i byrådet. Uden at ville gå i detaljer med sine ideer siger Jørgen Hammer Sørensen, at han blandt andet har foreslået at spare på den kommunale organisation. I Dansk Folkeparti er der desuden intern uenighed om skolepolitikken. Stedfortræder for Kim Christiansen, Peter Schrøder, Mariager, har tidligere meldt ud, at han går ind for lukning af små skoler.