Budget med knaster

Socialdemokratiet og Venstre uenige om takster på børnepasning

Naturvidenskab 13. september 2002 08:00

AABYBRO: Politikerne skal finde 3,7 mio. kr. for at få økonomien til at balancere næste år. Et enigt økonomiudvalg har besluttet at sende et korrigeret drifts- og anlægsbudget til førstebehandling i byrådet onsdag. Der vil komme flere ændringsforslag til, hvordan underskuddet skal dækkes, da Venstre på forhånd er uenig med SF og Socialdemokratiet om taksterne for pasning af børn skal forhøjes eller ej. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) mener, der er store muligheder for et bredt forlig, men Eva Rytter (S) ser tre store knaster i forhold til byrådets største parti, Venstre. - Det er spørgsmålet om skattestigning eller forhøjelser af taksterne på børnepasning, og det er biblioteksstrukturen, siger Eva Rytter. - Vi er absolut ikke forpligtiget til at følge regeringens vision om skattestop. Vi ved ikke, om det er nødvendigt med en skattestigning. Men det er barske vilkår, kommunerne skal leve op til. Vi skal beholde og til dels udvide servicen uden at forhøje indtægterne, siger Eva Rytter. Derimod vil partiet ikke være med til at lade forældre betale mere for at få passet børn i dagpleje, børnehave og SFO. - Det er som at give en særskat. Og hvorfor er det lige børnefamilierne, det skal gå ud over, spørger hun. Socialdemokratiet vil heller ikke være med til at nedlægge biblioteks-filialerne, men vil arbejde for at Folketinget giver mulighed for at dele bøger, personale og lokaler på skolebiblioteker og filialerne. Ole Lykkegaard Andersen tror også på en fremtid for filialerne. - De bliver ikke lukket. Der er ikke politisk vilje til at ændre strukturen, siger han. - Det bør være åbenlyst, at vi kan indgå et bredt forlig. Det er små besparelser svarede til 1,5 procent af det samlede driftsbudget, vi skal finde, siger borgmesteren. Han afviser forhøjelser af skat eller grundskyld. - Skattestoppet er aftalt af regeringen og Kommunernes Landsforening, så den aftale må vi følge. Desuden risikerer vi, at regeringen tager halvdelen af provenuet ved en forhøjelse, siger han. Ole Lykkegaard Andersen oplyser, at kommunen onsdag fik brev fra KL, som indskærper, at skatten ikke sættes i vejret set i lyset af, at kommunerne ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet har fået ekstra penge til de stigende sociale udgifter. - Jeg tror, det bliver nødvendigt at sætte taksterne for pasning i vejret, hvis vi skal undgå at spare mere, end det er forsvarligt, siger borgmesteren. Basisbudgetterne, som byrådet skal diskutere onsdag, er blevet korrigeret med det ekstra bloktilskud på 475.000 kr. Desuden udskydes to anlægsopgaver på budget 2003 med et år. Det er et saltlager til 500.000 kr. og renovering af Aabybro Bibliotek for 400.000 kr. Til gengæld sættes der ekstra 1,4 mio. kr. af på anlægsbudgettet til renovering af legeplads på Vedsted Centralskole, arbejdsmiljø i Aabybro Svømmehal, digital forvaltning og IT i folkeskolerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...