Budget med mærkesager

Alle tre partier tilfredse med forhandlingsresultat

PANDRUP:Det har stor værdi, at der igen i år er indgået et bredt forlig om kommunens budget. Det er de tre partier i byrådet enige om, og selv om partierne hver især har måttet give køb på nogle af ønskerne til budgettet, har de også fået gennemført mærkesager. - Jeg er mest tilfreds med, at vi undgik store besparelser på ældreområdet, siger Morten Marinus Jørgensen, der ikke mener, at det vælter pensionisters budget, at de skal betale 10 kr. mere for kørsel til dagcentrene. Dansk Folkepartis enlige medlem af byrådet ligger ikke skjul på, at han i høj grad holdt til hos socialdemokraterne under seminaret. S og DF var mest enige på det sociale område, forklarer han. Borgmester Flemming Jansen (V) er blandt andet meget godt tilfreds med, at der blev opnået tilslutning til Venstre mærkesag om at lave byfornyelse i Pandrup. Da det er en investering i fremtiden, er det forsvarligt at låne 2,2 mio. kr. til projektet, mener han. Ifølge Flemming Jansen kan Venstre også være tilfreds med, at partiet kom igennem med forslaget om, at gadelyset ikke slukkes næste sommer. Tilskuddene til Kino og Spillestedet er også sikret. Der er oprettet en pulje på 75.000 kr. til støtte for kulturelle formål, og pengene er ikke øremærkede, men i realiteten får Spillestedet (23.000 kr.) og Kino (40.000 kr.) det tilskud, de plejer at få. Leif Stevn (S) konstaterer, at det først og fremmest er Socialdemokratiets fortjeneste, at der ikke bliver gennemført besparelser på ældreområdet, og at børnefamilierne slipper for øget brugerbetaling. - Venstre prøvede til det sidste at få gennemført mere brugerbetaling, men vi stod urokkeligt fast. - Vi sagde fra starten, at vi ikke ville være med til at ramme de ældre og børnefamilierne, men Venstre blev ved med at trække den slags ting frem, siger Leif Stevn. Alle tre partier er i øvrigt glade for, at folkeskoleområdet stort set ikke rammes af besparelser.