Lokalpolitik

Budget med nedskæringer

Det er et budgetforslag bygget på tilpasninger og økonomisk funderet med fyringer af op mod en halv snes medarbejdere, det nyvalgte byråd i Hobro så småt er ved at være klar til at præsentere for kommunens borgere. Politisk er man i økonomiudvalget blevet enige om hovedlinjerne. Der gennemføres en generel reduktion af budgetterne inden for institutionsområdet på tre procent. Det giver en besparelse på ca. 15 mio kr. Dertil kommer så, at chefgruppen har peget på besparelser/merindtægter på ialt 20 mio. kr., så budgetenderne kan nå sammen - uden at der ændres på skatteprocenten på 20,5. Læs kommentarer til budgettet i Nordjyske Stiftstidende i morgen.