Budget med tilpasninger og fyringer

Foreløbig kaldes forslaget for en råskitse og et godt pejlemærke

Skolevæsen 6. september 2002 08:00

HOBRO: Det er et budgetforslag bygget på tilpasninger og økonomisk funderet med fyringer af op mod en halv snes medarbejdere, det nyvalgte byråd i Hobro så småt er ved at være klar til at præsentere for kommunens borgere. Politisk er man i økonomiudvalget blevet enige om hovedlinjerne, og selv om borgmester Jørgen Pontoppidan (V) indtil videre begrænser sig til at kalde forslaget for en råskitse og et godt pejlemærke, lader han heller ingen tvivl tilbage om, at oplægget præget af besparelser og nedskæringer altså også bliver det, der i den sidste ende vil blive vedtaget politisk. - Men der kan stadig blive ændret meget på tingene, og de egentlige politiske forhandlinger kommer først for alvor i gang mellem budgettets 1. og 2. behandling i byrådet, vurderer Jørgen Pontoppidan. Under henvisning til forestående forhandlinger med kommunens med-udvalg er borgmesteren på nuværende tidspunkt ikke meget for at løfte sløret for enkeltheder i budgetoplægget, men han siger, at det er lykkedes at indfri de mål, man politisk satte sig i det tidlige forår. Det vil bl.a. sige, at der trods voldsomme protester fra medarbejdere og brugere er indarbejdet en reduktion på tre procent af bruttobudgetterne inden for alle kommunale områder. Det gælder daginstitutioner, skoler, ældreinstitutioner m.v. Spareforslagene er efter politisk dekret kommet fra de berørte ledere og personalegrupper. - Jeg skal blankt erkende, at der er forskel på kvaliteten af spareforslagene. Ikke alle har været lige konstruktive, og der er også eksempler på, at man ganske enkelt ikke har forholdt sig til virkeligheden. Vi har bestemt ikke fået tingene serveret på et fad, beklager Jørgen Pontoppidan. Det betyder, at spareforslagene ikke bare pr. automatik blåstemples i det politiske system. Nogle steder er forslagene så urealistiske, at politikerne vil gribe ind og bede forvaltningscheferne om at komme med mere spiselige forslag. Chefgrupperns forslag Reduktionen på tre procent giver en besparelse på 15 mio. kr., men det i sig selv er langt fra nok til at få enderne til at hænge sammen. Derfor har chefgruppen også været sat til at sammenstrikke et sparekatalog, og de har løst opgaven ved at komme med forslag, der samlet giver et provenu på ca. 20 mio. kr. Alt sammen er dog ikke besparelser. - Chefgruppen er blevet hjulpet godt på vej på den måde, at vi modtager syv mio. kr. mere end ventet i statsrefusion, oplyser borgmesteren. Godt fire mio. kr. har samme chefgruppe foreslået sparet på kommunens anlægsbudgetter. På skoleområdet bliver der fortsat 14 mio. kr. til de store renoveringsprojekter, men der spares en mio. kr. på anlægskontoen til mindre vedligeholdelsesarbejder. Også en stribe andre anlægskonti beskæres med nogle tusinde kroner, så man på anlægssiden altså scorer en samlet gevinst/besparelse på den rigtige side af fire mio. kr. Spareforslag på til sammen op mod otte mio. kr. har chefgruppen fundet på driftsbudgetterne. Det koster hverken skolelukninger eller lukninger af daginstitutioner. Til gengæld vil man forsøge at hive besparelser i land på institutionsområdet bl.a. gennem samdrift i skoleferier. På det sociale område er der også lagt op til driftsbesparelser af forskellig art. - Det er klart, det visse steder vil kunne mærkes på servicen, men desværre bliver vi også nødt til at tage afsked med nogle medarbejdere. Vi skal ikke ud og fyre i stort tal, men jeg forudser, at vi må reducere den samlede medarbejderstyrke med måske 5-10 personer, siger Jørgen Pontoppidan. Han fortæller, at man politisk er gået efter både store og mindre besparelser, og at man mener det alvorligt, sendes der et signal om på den måde, at økonomiudvalget har bestemt sig for at droppe en årelang tradition med en såkaldt 3. behandling. Det vil sige en middag for byråd, personalechefer m.v. i forlængelse af budgetvedtagelsen. Derved spares der en udgift på omkring 40.000 kr. - Besparelsen får effekt allerede i år. Vi har aflyst den planlagte budgetmiddag til oktober, siger J ørgen Pontoppidan.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...