Virksomhedsøkonomi

Budget og fakta

PENGE:I et indlæg 23.08.05, og som støtteparti for Socialdemokraterne, fremlægger Jens Hedegaard et udpluk fra kommunens regnskab med en sammenligning mellem årene 1994 og 2004. En sådan sammenligning, siger selvfølgelig ikke meget, når man ikke samtidig ser pristal og kommunens samlede udgifter. Når Jens Hedegaard omtaler boligbyggeriet for ældre, så er det jo en kendt sag, at Frederikshavns kommune i samme periode har haft et fuldstændig ansvarsløst boligbyggeri, hvor man i dag står med talrige tomme boliger og ruiner som Admiralgården. Et udpluk af et regnskab, hvor man udelader de grundlæggende økonomiske tal, kan selvfølgelig intet sige om de overordnede tendenser. Den kommunale forvaltning er lokalt den største arbejdsplads, som mange er afhængig af, og regnskabet, som sammenlagt er på godt to milliarder, er langt overvejende bundne udgifter, som i vid udstrækning er bestemt af folketinget, økonomiske aftaler med fagforeninger og andet og derfor går igen fra år til år. Hertil kommer, at regnskaberne meget nøje sammenlignes landets kommuner imellem.. Med mindre man vil ud i forhold, som kendt fra Farum, så er det en meget lille del af de godt to milliarder, som byrådet har mulighed for at ændre på. At regnskabet er lagt i så faste rammer er selvfølgelig helt afgørende, når man skal vurdere, om der foreligger et pengepugeri. Som en klog general og sin vane tro, foretrækker Jens Hedegaard at hengive sig til fantasiens verden, gå let hen over kendsgerningerne og tale om noget andet. Når han taler om ultimobeholdningerne i årene 2006 og 2007, så ved han meget vel, at der er tale om beregnede tal i det af forvaltningen fremlagte budget. Skal man vurdere regnskabet, så skal man selvfølgelig bruge de foregående år, hvor man har de virkelige tal og kan vurdere usikkerheden i budgetterne de samme år.