Budget på afveje

Økonomiudvalget har på denne uges møde måttet konstatere, at det kommunale 2003-budget p.t. ser ud til at skride. Der er således i øjeblikket udsigt til et merforbrug på 1,74 mio. kr. inden for voksenservice-området. Borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V) har dog en forhåbning om, at udviklingen kan blive vendt inden årets udgang, idet der i år fra kommunal side er blevet iværksat en række tiltag på både sygedagpenge- og kontanthjælpssiden for at få nedbragt udgifterne dér. - Vi foretager os ikke yderligere lige nu, men det er et område, der skal arbejdes hårdt og målrettet med, fastslår borgmesteren.