Lokalpolitik

Budget skred med en mio. kr

Kommunens økonomi dog væsentlig bedre end på samme tid i fjor

HJØRRING:Kommunens økonomi er som alle andre kommuners under pres på grund af stigende udgifter til overførselsindkomster og området for vanskeligt stillede børn. Men der er lyspunkter. Borgmester Bent Brown (S) fremlagde på byrådsmødet onsdag en økonomirapport, hvor som vurderer de første fire måneder af året. Den viser et samlet skred i budgettet for drift, anlæg og finans på en mio. kr. Borgmesteren mener, at det ikke giver grund til bekymring for udgiftsudviklingen i år, hvis man bare fortsætter den stramme økonomistyring. En mio. kr. er ikke så mange penge i et milliardbudget. Den kan man sagtens finde på budgettet i løbet af året. Viceborgmester Jørgen Lind Thomsen (V), der i mange år har efterlyst en strammere styring af økonomien, er af samme mening. - Det er dejligt, at vi overholder budgetterne. Et underskud som vi kan diskutere størrelsen af, men som vel ligger på 1-2 mio. kr, er bestemt billigt sluppet i forhold til tidligere år, vurderede Jørgen Lind Thomsen med tilfredshed. - Selv SF er påholdende med pengene, drillede Jørgen Lind Thomsen. SF's Jørn E. Christiansen havde forinden sarkastisk kritiseret, at økonomiudvalget ville hente penge til et andet projekt ved hjælp af en tillægsbevilling fra kommunekassen. SF'eren fremførte, at økonomiudvalget ellers nok plejer at påtale, hvis andre udvalg "ødsler" med tillægsbevillinger. Altså bevillinger, der ikke står i budgettet. En forretningsgang som Jørn Lind Thomsen tidligere har kritiseret. Der var dog bred enighed i byrådet om, at det var opløftende, at budgetterne næsten holdt, så økonomiudvalgets indstilling blev vedtaget. Borgmester Bent Brown mindede byrådet om, at man på samme tidspunkt i fjor havde været i en mildt sagt anden situation. - Sidste år skulle vi spare 15 mio. kr. på junimødet, så i år er det noget helt andet, sagde Bent Brown. I fjor endte man i virkeligheden med at skulle spare endnu mere. Den endelige besparelse i fjor endte på 22 mio. kr. Bent Brown understregede overfor byrådet, at der ikke er grund til at juble. - Den stramme aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2004 understreger vigtigheden af, at vi fastholder vores stramme økonomistyring, så vi ikke forværrer udgangspunktet for budget 2004 - det bliver svært nok under alle omstændigheder, sagde borgmesteren.