Lokalpolitik

Budget skrider med 15 mio. kr.

Økonomirapport viser at tre udvalg har større udgifter end forventet

HJØRRING:Teknisk udvalg, Børne- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalgets budgetter skrider, som det ser ud nu, med 15 mio. kroner. Det er konklusionen i årets første økonomirapport, som økonomiudvalget netop har set. Budgetskreddet kan give økonomisk hovepine senere, hvis byrådet skal finde tilsvarende besparelser, der forringer kommunens serviceniveau over for borgerne. Den hårde vinter alene har har givet teknisk udvalgs område et minus på seks mio. kroner mere end budgetteret på nuværende tidspunkt. For Børne- Og Undervisningsudvalgets vedkommende drejer det sig om et minus på godt 5,5 mio. kroner, som skyldes flere udgifter til børn, der kræver særlig indsats. Arbejdsmarkedsudvalget har større udgifter på de sædvanlige områder: sygedagpenge, kontanthjælp og langtidssyge. Økonomiudvalget har i første omgang bedt de tre udvalg om at finde besparelser inden for eget område. - Så må vi se om det rækker. Ellers må vi løse problemet i fællesskab, siger viceborgmester Jens Broen (C). Formanden for Børne- og undervisningsudvalget, Else Købstrup (V), der også sidder i økonomiudvalget, foreslog på mødet, at man straks skulle beslutte, at det er hele byrådet, der skal løse opgaven med at finde de manglende mio. kroner. I teorien kan udvalgene håbe på at udgifterne falder resten af året. Måske lige med undtagelse af udvalget for teknik og miljø. Ekstrasolskin og varme i stedet for sne kan man nok ikke forvente at få som efterbevilling med tilbagevirkende kraft.