Lokalpolitik

Budget tidligt på plads

KR Tidsplan godkendt

DRONNINGLUND:Hvis det står til borgmester Mikael Klitgaard (V) & Co. i byrådet, vil der allerede inden sommerferien være lagt et kommunalt grundbudget for 2004. - På det tidspunkt vil vi i hvert fald have nogenlunde styr på udgiftssiden, mens det måske nok kan knibe lidt mere med indtægterne, bemærker Mikael Klitgaard, efter at økonomiudvalget forleden godkendte en budget-tidsplan, der betyder, at dette udvalg allerede 21. maj kan udstikke de overordnede budgetrammer for 2004. Forud for dette skal der 1. april og 6. maj holdes et par lukkede dialogmøder i byrådet, hvorefter den økonomiske afdeling i kommunen i midten af maj af fremsender et grundbudget til politisk behandling i økonomiudvalget. Efter udmeldingen af de overordnede budgetrammer i maj mødes byrådet igen 24. juni for at drøfte konsekvenserne af den på dét tidspunkt kendte, nye kommuneaftale for 2004, hvorefter der efter sommerferien i juli fremsendes et revideret grundbudget til politisk behandling i økonomiudvalget 6. august. 14. og 15. august er derefter afsat til afviklingen af et budgetseminar for lukkede døre i byrådssalen, hvorefter 2004-budgettet på ny finpudses i forvaltningen, inden der 2. september holdes et budget-informationsmøde med deltagelse af repræsentanter fra alle kommunens såkaldte virksomheder - hvilket vil sige daginstitutioner, skoler, plejehjem og lignende. Dagen efter indstiller økonomiudvalget et budgetforslag, der af byrådet skal førstebehandles 9. september, og kniber det på det tidspunkt med den politiske enighed om budgettet, så skal eventuelle ændringsforslag være indleveret på rådhuset fredag 26. september klokken 12. Derefter udarbejder økonomiudvalget 1. oktober et eventuelt revideret budgetforslag, som så kommer til den endegyldige behandling i byrådet 14. oktober.