Budget til gavn for ældre og flexjobbere

BUDGET 2005: I budgettet for næste år er der sat penge af til, at der kan ansættes en flex-jobber på hvert plejehjem til at gå til hånde i det daglige, til de ting, som ligger ud over den normale normering, men som er så vigtige for de ældre. Det kunne være ledsagelse ud af huset, højtlæsning, hjælp til at finde telefonnumre eller andre ting, som de ældre selv ønsker hjælp til. Det er SF's klare overbevisning, at der er behov for mere hjælp og støtte for vores ældre. De normeringer, der er i dag, rækker knap til de praktiske opgaver, og tid til småopgaver eller blot en snak mangler. SF mener, det er vigtigt for de ældre, at dagligdagen fungerer, at man kan få den hjælp man vil have og den mad man vil have og at dagen i øvrigt er præget af, at man som ældre er individuelle mennesker med forskellige ønsker og behov. Flex-jobbere er også en meget uens gruppe mennesker, der af den ene eller anden grund ikke længere fungerer optimalt i ordinære stillinger. I dag går mange mennesker efter lang sagsbehandling nu i det uvisse og venter, fordi der ikke er flexjobs nok. Det er dybt utilfredsstillende for den enkelte, og det er vores håb, at vi ved at oprette disse flexjobs vil forbedre tilværelsen både for de ældre og for de mennesker, der nu kan få et indholdsrigt og givtigt flexjob. Endelig blev der i budgettet og så sat lidt penge af til mere underholdende indslag på plejehjemmene, så der kommer flere input ind udefra til beboerne og der blev prioriteret flere penge til den kollektive trafik, som også kommer de ældre til gode. Alt i alt prioriteringer, der har medvirket til, at SF har kunnet tage medansvar for budgettet for næste år.

Forsiden