Frederikshavn

Budget til ny debat

Presset er større end bloktilskuddet er øget, så 2008 budgettet allerede nu må justeres.

Alt tyder på, at Frederikshavn Kommune tvinges til at åbne budgettet for 2008 allerede nu. I en redegørelse til Arbejdsmarkedsudvalget understreger social- og arbejdsmarkedsdirektør Jan Nielsen, at regnskabet for 2007 medfører behov for straks at revurdere budgettet for indeværende år. - Ved budgetlægningen for 2008 blev kommunerne tilført et øget bloktilskud til at dække den forventede stigning i udgifter til overførselsydelser, primært sygedagpenge. - Tilskudsforøgelsen svarede til 14,5 millioner kroner, som arbejdsmarkedsudvalget mente at skulle have. Det er ikke sket. - Regnskabsresultatet har bekræftet behovet, påpeger Jan Nielsen. - I lyset af, at tillægsbevillingen i 2007 var på 25 millioner kroner, og med mit kendskab til den seneste udvikling i antallet af sygedagpengemodtagere, vil det ved første budgetrevision blive vurderet, om beløbet på 14,5 mio. kr. fortsat er et realistisk skøn for 2008, tilføjer han.