Energiselskaber

Budgetfejl gav stort underskud

Vindblæs Kraftvarmeværk fik minus på cirka 250.000 kroner

VINDBLÆS:Forbrugerne under det lille kraftvarmeværk i Vindblæs må de næste tre år finde sig i højere afgifter, efter at seneste regnskabsår gav et underskud på cirka 250.000 kroner. Underskuddet kommer på grund af en fejl ved budgetlægning, hvor der ganske korrekt blev kalkuleret med et højere varmesalg, men man glemte at indregne et større gaskøb. Dermed blev priserne for forbrugerne lagt efter et forkert grundlag. - Og så vil der naturligvis opstå underskud. Og det er et voldsomt tal, beklager formand Per Hedegaard. Pengene må hentes ind de næste tre år, hvor forbrugernes betaling lægges om. Der opkræves abonnementsafgift, kvadratmeterafgift samt målerleje, og stigningen svarer til 28 kroner pr. kvadratmeter. Det seneste er forbruget steget med cirka 10 procent på grund af den kolde vinter. Der er 88 forbrugere, efter at Vindblæs Kro er nedbrændt og dermed ikke længere skæpper i kassen. Per Hedegaard ser nu frem til, at kraftvarmeværket kan få mere billig skraldgas fra lossepladsen Renovest, hvor et deponi er taget i brug: - Det giver gas af en god kvalitet, og det bliver dejligt at få en større andel af den billigere skraldgas. Det er bare med at få så meget som muligt, men vi ved endnu ikke, hvor meget det kan blive til, siger kraftvarmeværkets formand. Han blev genvalgt til bestyrelsen, og det samme gjorde Peter Binderup. Villy Pedersen ønskede ikke at fortsætte og blev derfor afløst af Frank Jørgensen. Generalforsamlingen fandt sted på Vilsted-Vindblæs Skole og trak omkring 35 af huse.