Budgetforhandlinger i afgørende fase

Sidste chance for et bredt budgetforlig i aften - byrådet mødes bag lukkede døre

Børnepasning 24. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Budgetforhandlingerne i Dronninglund Byråd går i dag ind i den afgørende fase. Det sker bag lukkede døre på et temamøde i byrådssalen, og dagens møde er formentlig de folkevalgtes sidste chance for at indgå et bredt budgetforlig. Chancerne for, at dette forlig bliver en realitet, synes dog på forhånd at være beskedne, for der er fortsat principsager, der skiller parterne, og selv om både de borgerlige og venstrefløjen i Dronninglund Byråd ved førstebehandlingen af 2003-budgettet slog fast, at de stadig var villige til at forhandle, så er der også områder, hvor ingen af parterne vil give sig. Og så er det som bekendt svært at indgå et forlig. Da nogle i Socialdemokraternes byrådsgruppe samtidig på det seneste byrådsmøde langede ud efter den borgerlige byrådsfløj i almindelighed og borgmester Mikael Klitgaard (V) i særdeleshed for ikke at udvise nogen reel forhandlingsvilje, så synes chancerne for det af alle parter ønskede budgetforlig at være små inden dagens tema- og budgetmøde. Langt fra hinanden Dér, hvor de politiske vande virkelig skiller, er spørgsmålet om, hvorvidt brugerbetalingen i børnepasningen og på ældreområdet skal sættes i vejret. Her vil et byrådsflertal bestående af Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti have, at brugerbetalingen for de ældres have/sneordning gøres 100 procent brugerfinansieret, ligesom de samme tre grupper vil hæve madpriserne på ældreområdet med en krone pr. måltid - ud over den normale prisfremskrivning. Samtidig vil V, K og Borgerlisten hæve forældrebetalingen i daginstitutionerne og dagplejen fra de nuværende 32 procent til loftet på 33 procent, og disse tre forslag har hidtil vist sig at være totalt uspiselige for S og SF på byrådets venstrefløj. Hvem skønner bedst? Er de tre ovennævnte forslag dem, der for alvor kan tjene til at forhindre et bredt budgetforlig, så har de i S og SF også lidt svært ved at forstå, hvorfor V, K og Borgerlisten i 2003 vil spare 750.000 kr. i den kommunale administration - svarende til tre stillinger - når de i S og SF kun finder det realistisk at tro på to stillinger færre (500.000 kr.). Her er der dog i begge tilfælde tale om et skøn, for det er fra politisk side blevet fastslået hele vejen rundt, at personalereduktionen i administrationen skal ske ved naturlig afgang. Mens de to byrådsfløje altså på dét punkt er ude i en duel om, hvem der skønner bedst, så er der til gengæld mulighed for en form for forbrødning, når det gælder om at skyde ekstra kroner i folkeskolen. Her har V, K og Borgerlisten foreslået et beløb på 300.000 kr., men det vil S og SF formentlig foreslå hævet til 375.000, og de ekstra 75.000 kr. i den forbindelse vil de to venstrefløjspartier formentlig foreslå hentet ved at spare 75.000 kr. på det kommunale tilskud til Udviklingsrådet i Dronninglund Kommune. Sidstnævnte besparelse er imidlertid ikke én, der har hidtil har vundet gehør på byrådets borgerlige fløj, og heller ikke forslagene fra S, SF og denne gang også Borgerlisten om at skyde flere kroner i ungdomsskolen og fem-procentspuljen har V og K indtil nu kunnet acceptere. Også masser af enighed Men er det hovedsageligt de ovenfor nævnte spareforslag på ældre- og børnepasningsområderne, der skiller de politiske parter, så er der også mange ting, der er opnået fuld enighed om. I byrådet vil således hele holdet blandt andet gerne være med til foretage en tilpasning af dagplejen og gennemføre en prisstigning på musikskolen, og også med hensyn til kommunens ledige er der bred enighed om at få igangsat en forstærket indsats, som blandt andet skal være med til at give kommunen en besparelse på hele 2,5 mio. kr. - hvis de nye tiltag på området får den ønskede effekt. Derudover er der i byrådet også fuld enighed om at holde både skat og grundskyld i ro, ligesom de folkevalgte også har lagt sig fast på at bruge små 12 mio. kr. på næste års anlægsbudget - omend S og SF gerne havde set dette beløb sat 500.000 kr. højere.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...