Børnepasning

Budgetforlig: 6 mio. kroner mere til anlæg

LØKKEN-VRÅ:På anlægssiden afsættes der 6 mio. kr. mere på budgettet for 2005: 50.000 kr. til heldagsskolen i Vrå. 315.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden, så Boligselskabet Nordjylland kan bygge fire boliger mere på det tidligere Midtbyens Camping i Løkken. 2,8 mio. kr. tilsammen til Søndergade i Løkken og Vrå Bymidte. 1 mio. kr. til renoveringspuljen for skolerne. Skal også dække evt. renovering af børnehaven Spiren i Vrå. 35.000 kr. til undervisningsmaterialer. 300.000 til lovliggørelse af legepladser. 1,5 mio. kr. til asfalt. Udvidet pasningsgaranti LØKKEN-VRÅ: Der er 1,3 mio. kr. ekstra til den daglige drift: 15.000 kr. til software til sundhedsplejerskernes nye, bærbare pc'ere. 130.000 kr. til it. Hele ekstraudgiften hentes hjem på bespaarelser på telefoni. 275.000 kr. til mere personale i bofællesskabet på Valmuevej i Vrå. 150.000 kr. til de grønne områder. Dog med den klausul, at hvis der er behov for en teletaxi mellem Løkken og Vrå finansieres den af disse penge. 150.000 kr. ekstra til pædagognormering. Svarer til besparelsen på samme område i 2002, der gav Løkken-Vrå amtets laveste normering i børnepasningen. 50.000 kr. til ungdomsskolen. 37.000 kr. til Havgården. 50.000 kr. til rengøring på kommunekontoret. 50.000 kr. til Vittrup Gl. Mejeri. 190.000 kr. til udvidelse af pasningsgarantien, som også kommer til at omfatte de 6-10-årige børn. 95.000 kr. til EGU-elever. 25.000 kr. til Landsbyrådet. ] 150.000 kr. til en deltids flygtningemedarbejder.