Lokalpolitik

Budgetforlig med store omkostninger

Af Kurt Kristensen Frejasvej 11, 9700 Brønderslev, formand for LO i Brønderslev-Dronninglund BUDGET 2009: I Brønderslev byråd har de politiske partier; Venstre, Socialdemokraterne, Bogerlisten, Socialistisk Folkeparti, konservative og Dansk Folkeparti indgået et budgetforlig. Budgetforliget blev fremlagt og debatteret på et møde, som LO Brønderslev-Dronninglund holdt som led i en fast tradition, når et budgetforlig er vedtaget i Brønderslev. Opgaven for politikerne denne gang gik ud på at finde 70 millioner kroner. Det er lykkedes ved at hæve personskatterne med 0,8 procent og grundskylden med 4 promille. Det skaffede 40 millioner i kassen. Så manglede der 30 millioner, der blev fremskaffet ved at lade borgerne betale ekstra for SFO-ordningen. Det koster en familie ekstra 100 kr. om måneden pr. barn i SFOen. Tilskuddet til mad til de ældre er fjernet. Det koster ekstra 2,75 kr. pr. dag pr. person. Desuden er der indført en række serviceforringelser, der ikke er takstfinansierede. Det gælder både børnepasningsområdet og hos de ældre. I den tunge ende af forliget må vi se i øjnene, at der skal afskediges mellem 35 og 40 personer ansat i kommunen. LO Brønderslev-Dronninglund er tilfreds med at politikerrne har taget ansvar, og at det gælder det samlede byråd. Men vi vender os imod afskedigelser af offentligt ansatte, øget brugerbetaling og serviceforringelser. Borgmester Mikael Klitgaard (V) siger, at byrådet SKAL overholde budgettet. Hvis budgettet skrider på nogle områder, må der findes besparelser på andre områder. »Så må vi som politikere træde i karakter og træffe de nødvendige beslutninger. Det har vi givet hinanden håndslag på«, siger borgmesteren. Arne M. Jensen, gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe siger: »Socialdemokraterne står ved deres ansvar for budgettet. Havde vi ikke været med, var alternativet blevet endnu værre. Det skyldes, at vi har en regering, som i den grad har fjernet det kommunale selvstyre. Dette budget er ikke vores eller borgernes ønsker. Det er et budget foranlediget af en regering, der dikterer skattestop med den ene hånd og lover borgerne øget kvalitet og service med den anden hånd – uden at der følger økonomi med«. LO Brønderslev-Dronninglund ser med alvorlige øjne på, at kommunen nu skal afskedige 35-40 personer og indføres store serviceforringelser og brugerbetaling ad bagvejen. Men når vi ser på skurken i dette spil, så kan vi sagtens forstå de lokale politikere. Vore lokale politikere har taget ansvar. Det har regeringen og Dansk Folkeparti derimod ikke. Skattestop og straffeekspeditioner overfor kommuner, der har svært ved at holde serviceniveauet taler deres tydelige sprog. Brønderslev Kommune er en fattig kommune, der har behov for at udvikle sig, så vi kan øge beskæftigelsen og dermed skattegrundlaget. Den mulighed har vi ikke med en regering, der vil detailstyre og blande sig i stort set alt. I Brønderslev har vi ikke mulighed for at indgå i spændende projekter, der kunne bringe os et skridt videre mod bedre velfærd for vores borgere. I stedet må skære i service overfor børn, unge og gamle. Vi må afskaffe tilskud til frivillige organisationer og nedsætte normeringer på institutioner. Budgetforliget vil øge uligheden i vores lokalsamfund. Familier med store indtægter kan sagtens bære en skatteforhøjelse og betale ekstra for børnepasning. Men de svage, dem med små indtægter, må bøde for regeringens kolde og kyniske fastholdelse af skattestoppet, der ikke levner plads til lokal handlekraft. Udover altså når der skal skæres i budgetterne. For LO Brønderslev-Dronninglund er det ubegribeligt, at borgerlige politikere kan blive ved med at forsvare de stadigt forøgede forringelser af vores velfærdssamfund. For to år siden proklamerede den daværende finansminister, Venstres Thor Pedersen, at vi snart kunne købe hele verden. Så er det da grotesk, at vi ikke kan købe de gamle et billigt måltid mad og ikke sørge for, at vores børn får en god skolegang, fordi der skal fyres lærere, eller at offentligt ansatte skal løbe stadigt stærkere for at opfylde kravene i mere og mere nedslidt offentligt system. Vi håber på en ny regering. Det er kun dig, der kan bestemme, om vi skal have fjernet de borgerlige fra regeringstaburetterne. Det opfordrer vi dig til at tænke over til næste valg. Fortsætter den borgerlige regering med Dansk Folkeparti som logrende halevedhæng, bliver det dyrt for dig i Brønderslev, når vores lokale politikere næste år skal skære endnu engang.