Budgetforliget skaber flere støttekrævende børn

Lokalpolitik 22. september 2002 08:00

SPARERUNDE: Det budgetforlig, som Sæby byråd har indgået, fratager min arbejdsplads - Fritidshjemmet St. Toftelund i Sæby - 293.453 kr. Det svarer til, at vi med ét slag bliver frataget 16,7 procent af vores normering. Det er så drastisk en forringelse, at det er svært at forestille sig konsekvenserne. Én af konsekvenserne er dog uomgængelig: Nedskæringen vil skabe flere børn, der får brug for ekstra støtte. En støtte, der skal betales af kommunen. Vi har i år 18 støttekrævende børn, der har fået bevilget et antal støttetimer - typisk omkring syv timer om ugen. Det kan være børn, der har en meget voldsom eller en konflikt-skabende adfærd. Det kan være børn, der ikke kan skabe kontakt til andre børn. Kommunen har haft som mål, at de støttekrævende børn skal integreres i en almindelig institution som vores, og støttetimerne er beregnet til at arbejde med integrationen. Men de støttekrævende børn er der jo i mange flere timer end de syv, der er bevilget som "ekstra", og vi er nødt til at give dem meget opmærksomhed, også af hensyn til de andre børn, der har krav på at kunne lege uden konstant larm og uro. Ud over de støttekrævende børn har vi de såkaldte "grå-zone-børn". Det kan være børn, der skal have voksenhjælp til at knytte venskaber. Det kan være børn, der er udenfor de andre børns fællesskab, fordi de ikke kan finde ud af at følge de sociale spilleregler. Grå-zone-børnene kan lære at håndtere de situationer, hvor de bliver magtesløse, hvis en voksen har tid til at hjælpe dem. Men de kan ikke lære det uden voksenhjælp. De forrige nedskæringer har haft den konsekvens, at vi har måttet søge støttetimer til stadigt flere børn. I 1999 havde vi en bevilling på 67 ugentlige støttetimer - i år er den på 130 timer. Det et cirka en fordobling. Man kan spørge sig selv, hvad der vil ske, når vi efter 1. januar skal skære normeringen ned med 16,7 procent? Der vil ske det, at flere grå-zone-børn bliver støttekrævende børn. Med så lav en normering kan vi ikke gå ind i ret mange af de situationer, hvor børnene har brug for voksenhjælp. Det er ikke noget, vi kan gøre i et minut eller to, mens vi er på vej til noget andet. Men det er til gengæld noget af det mest forebyggende arbejde, der findes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...