Lokalpolitik

Budgetforliget sprængt

SF tilbage i opposition

FREDERIKSHAVN:- Vi er ikke længere med i budgetforliget for 2006, konstaterer byrådsmedlem Paul Rode Andersen (SF). Han beskylder ovenpå mandagens turbulente byrådsmøde de andre partier bag budget 2006 og borgmester Erik Sørensen for forligsbrud. På mødet vedtog et flertal nedskæringer af 2006 budgettet. Budgettet var historisk, fordi det var det første i en lang årrække, som samtlige partier stemte for. Men forliget holdt altså ikke en gang årets første måned ud. - Spillereglerne er brudt. Jeg er lamslået over det, der er sket, siger Paul Rode Andersen. - Det står tydeligt i en bemærkning til budgetforliget, at der ikke gives tillægsbevillinger, med mindre der er enighed om det blandt forligspartiene. Det gælder naturligvis negative og postive tillægsbevillinger, siger Paul Rode Andersen. En anden tolkning Borgmesteren udlægger aftalen mellem forligspartierne anderledes. Han siger, at musketer-eden om tillægsbevillinger blot betyder, at der skal være enighed om merudgifter. Det samme siger økonomiudvalgsmedlem Villy Møller (K): - Aftalen mellem forligspartierne overtrumfer ikke en udmelding fra regeringen om at barbere budgetterne. Men der er slet ikke noget regeringskrav om at beskære anlægsbudgettet, kun serviceudgifterne, fastslog børne- og ungdomsudvalgets næstformand, Jørgen Steengaard (V), som stemte sammen med SF. Han havde været omkring både Kommunernes Landsforening og indenrigsministeriet for at få rede på, hvad der var ret og vrang. Steengaard fastslog, at der ikke er nogen saglig grund til at file på udgifterne til skolerenonering, som er en anlægsudgift. Regeringen har slet ikke krævet det. Paul Rode Andersen, siger at SF godt ville have været med til at justere budgettet, så de opfyldte finansminister Thor Pedersens (V) krav. - Men vi er blevet tromlet over. Erik Sørensen har ikke gjort en pind for at få os med. Det hele blev forhandlet på et enkelt økonomiudvalgsmøde. Det er helt uacceptabelt. Uenigheden drejer sig om 10 mio. kr., som var afsat på det oprindelige budget 2006 til skolevedligeholdelse. På byrådsmødet blev fire mio. skubbet til budget 2007 - altså til efter sammenlægnningsudvalget har taget over. Kamel-slugning - Pengene til skolerne var vigtige for os, siger Paul Rode . - Vi måtte sluge slemme ting, bl. a. asfalt, vi ikke brød os om for at være med i aftalen, men det er vi ikke længere forpligtet af. SF vil ikke længere deltage i møder mellem budgetejerne, men derudover mener han, at sprængingen af forliget kun får begrænsede konsekvenser. Fordi flere og flere beslutninger flytter over i det nye byråd/sammenlægningsudvalg. Dér vil SF ikke på forhånd melde sig ud af budgetforhandlinger vedrørende 2007. Han regner heller ikke med, at sprængningen af budgetforliget får konsekvens for hans hverv som formand for børne- og ungdomsudvalget. -Vi holder normalt konstituerings- og budgetaftaler adskilt, siger han.