Lokalpolitik

Budgetforslag: Aalbæk Havn få en turistguide

Der skæres meget ned på turistservice i budgetforslaget for 2003

SKAGEN/AALBÆK:Der bliver fremover skåret meget ned på den service, Skagen Kommuner yder turisterne ved at have guider, som kan give oplysninger og på mange måder hjælpe dem tilrette, hvis byrådet ender med at vedtage det budgetforslag, der er udarbejdet for turistservice og lystbådehavnen. I år er der syv turistguider, som alle er ansat i syv måneder, til at klare arbejdet på lystbådehavnen i Skagen og på Grenen. I budgetforslaget for 2003 er regnet med, at der skal være 3,3 guider ansat i syv måneder, én guide skal være ansat i fire måneder og to guider i en enkelt måned, nemlig juli. Derudover er der regnet med, at der også i 2003 skal være børneguider. Der er dog ikke sat antal på, ligesom der ikke er en særlig budgetpost for børneguiderne. På lønsiden figurer derudover en havnefoged, som skal være havnefoged for både lystbådehavnen i Skagen og Aalbæk Havn. Én guide i Aalbæk Der er i bemandingsplanen for guiderne regnet med, at der i alle måneder fra og med april til og med oktober skal være én turistguide på Aalbæk Havn. Guiden skal, ligesom det er tilfældet i Skagen, blandt andet opkræve afgift af gæstesejlere. I april skal der, ud over guiden i Aalbæk, være tre guider på lystbådehavnen i Skagen. I maj skal der være tre guider på havnen i Skagen, en i Aalbæk og en på Grenen. I juni er der, ud over guiden i Aalbæk, regnet med fire guider på havnen i Skagen og en på Grenen. I juli stiger det til fire på Skagen Havn og tre på Grenen. De to ekstra guider på Grenen er borte igen i august, hvor der er regnet med fire på Skagen havn og én på Grenen. I september og oktober regnes med tre guider på Skagen Havn og én i Aalbæk. På Skagen Havn betyder nedskæringen i antallet af turistguider, at kommunen ikke kan bemande havnekontoret - turistinformationen - hele dagen. Der er regnet med en åbningstid fra klokken otte til ni og igen fra klokken 15 til 16. Aalbæk Havn Om ovenstående bemandingsplan også bliver den gældende i 2003 er endnu uvist. Det hænger blandt andet sammen med, hvilken aftale Skagen Kommune kan indgå med brugerne af Aalbæk Havn. Brugergruppen har meddelt kommunen, at det årlige tilskud, der hidtil er givet, er for lille. Der mangler omkring 300.000 kroner årligt. Aftalen mellem brugerne og kommunen om drift af havnen udløber til nytår, og der er endnu ikke indgået en ny aftale. Kommunens udvalg for teknik og miljø har sendt et oplæg til en ny aftale videre til økonomiudvalget uden selv at tage stilling til, hvilken model, man mener der bør vælges. Der er to muligheder - enten forhøjes det kommunale tilskud til havnen, og det er der ikke taget højde for i det budgetforslag, som byrådet i mandags sendte videre til andenbehandling, eller også etableres der et tæt samarbejde mellem den kommunale lystbådehavn i Skagen og Aalbæk Havn, og det er den løsning, der er skelet til ved udarbejdelsen af bemandingsplanen for turistguiderne. Det er nu op til økonomiudvalget og i sidste ende byrådet at afgøre, hvilken af de to muligheder, man vil forsøge at nå til enighed med brugergruppen på Aalbæk havn om. Brugerne er ikke i tvivl om, hvad de gerne vil. De ønsker, at den hidtidige ordning med en selvstændig havn med kommunalt tilskud fortsættes - dog med et forhøjet kommunalt tilskud.