Budgetforslag er parat

S og SF's budgetforslag skåner børn og ældre, mens veje og beskæftigelse holder for.

Skolevæsen 29. september 2011 10:15

S og SF er klar med et fælles budgetforslag, som indeholder besparelser for 30 mio. kroner og samtidig indeholder nogle investeringer. Der skal udarbejdes en masterplan for tre store områder - ældreområdet, folkeskolen og dagpasning. - Vi forsøger at komme til at træffe beslutninger på et mere oplyst grundlag i fremtiden. Nu prøver vi at få masterplaner, der giver et bedre grundlag for at træffe langsigtede beslutninger, siger borgmester Lene Hansen (S). Der skal investeres i energiforbedringer på bygninger, og der skal være fokus på arbejdsmiljø og sygefravær. - På energiområdet tager vi nu fat og gør noget alvorligt ved det, fortæller gruppeformand Thomas Krog (SF), der også glæder sig over, at man skal i gang med velfærdsteknologi indenfor sundhedsområdet og med it på skolerne, som får trådløst netværk. Børne- og skoleområdet skal kun spare 0,9 pct. mens den gennemsnitlige besparelse ligger på to pct. - Børne- og skoleområdet er blevet ramt ganske lidt. De reduktioner, der var lagt op til på vejledende timetal, er væk, fortæller Arne M. Jensen (S). Teknik- og miljøområdet samt beskæftigelsesområdet må til gengæld holde for. - Der er besparelser på kollektiv trafik og gadefejning, fortæller Arne M. Jensen. Sygedagpengeområdet skal spare seks mio. kroner. - Ved en omlægning af forskellige ting og ved hurtigere afklaring kan man spare seks mio. kroner, siger Arne M. Jensen. - Vi har set på nogle nøgletal og fundet ud af, hvor vi adskiller os fra landsgennemsnittet, og det gør vi noget ved. Vi skal finde nogle besparelser efter forudgående analyser, siger Lene Hansen. Dette gælder også for voksenhandicapområdet og den Særligt Tilrettelagte Uddannelse, hvor der skal spares en mio. hvert sted. Der opereres også med en gevinst på to mio. kroner på jobrotation, og på plejehjemsområdet vil elever indgå i normeringen. I alt giver forslaget et overskud på driften på 20,3 mio., som kan bruges til anlæg. Selv om der har været udfordringer med besparelser, har der også været rum til at se fremad. - Vi har også haft fokus på at snakke om Brønderslev som bosætningskommune, dels på børneområdet, men også ved at sige, at kulturen betyder noget. Vi er stolte af musikskolen og biblioteket og friholder dem fra besparelser, siger Thomas Krog.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...