Lokalpolitik

Budgetforslag er sendt i høring

Byrådet i Rebild førstebehandlede torsdag aften budgettet for 2012.

Et budget som rummer øgede bevilliger til blandt andet det specialiserede område på børne- og ungdomsområdet og flere penge til kommunens vinterberedskab, som som også indeholder besparelser for godt 10 millioner kroner. I august vedtog byrådet at spare en procent på driften på samtlige kommunale områder, og stadig skal der findes 7,5 millioner kroner, som hvert udvalg er blevet bedt om at finde sin del af. Da hver udvalgsformand havde redegjort for spareforslagene inden for sit udvalgsområde godkendte byrådet budgetforslaget, som nu er sendt i høring. Byrådet samles 5. oktober for at tage stilling til høringssvarene, inden andenbehandlingen 13. oktober i byrådssalen.