Budgetforslag: Ny rundkørsel i Skagen og bedre trafikforhold i Hulsig

Storstilet kystfodring udskudt til 2004

Lokalpolitik 19. september 2002 08:00

SKAGEN: Hvis det står til Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø bliver der i 2003 etableret en ny rundkørsel i krydset Hans Baghs Vej-Vestre Strandvej. Det er et projekt, som hænger sammen med trafikplanlægningen for den tunge trafiks adgangsvej til Skagen Havn, og nogle af forberedelserne er allerede i gang, idet kommunen i nogen tid har talt antallet af biler, som kører til og fra sidevejene Kong Eriks Vej, Skovvej og Vesterbyvej fra eller ud på Hans Baghs Vej. Det gøres for at man kan finde ud af, om trafikken er så stor, at der bør lukkes for udkørsel til Hans Baghs Vej fra en eller flere af vejene for at lette trafikken på Hans Baghs Vej. Der er i forslaget til kommunens budget for 2003 afsat 750.000 kroner til renoveringen af krydset ved V. Strandvej. Lidt flere penge, nemlig 850.000 kroner, er der afsat til gennemførelse af den kommunale del af det store trafiksaneringsprojekt for Hulsig, som der i fjor blev holdt borgermøde om i Hulsig. Solnedgangspladsen Listen over anlægsarbejder, som planlægges udført for skattekroner i 2003, tæller desuden en fortsættelse af arbejdet med Smukkere Veje i den vestlige del af Sct. Laurentii Vej, en renovering af Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, penge til gadeinventar, skilte og til renovering af legepladser og penge til udskiftning af vejbelysning. Til Smukkere veje er afsat 150.000 kroner, til Solnedgangspladsen 300.000 kroner og til gadeinventar, legepladser med mere 350.000 kroner. Til vejbelysningen er afsat 900.000 kroner. Budgetforslaget for 2003 afslører desuden, at et ekstraordinært stort kystfodringsprojekt, som var tænkt udført i 2003, er blevet udskudt til 2004. Der er således i budgetforslag blot afsat 430.000 kroner til kystfodring mod oprindelig 1.547.000 kroner. Planen er, at man vil forsøge i ét enkelt år at fodre kysten med væsentlig mere sand, end der egentlig er behov for, for at finde ud af, om det har en gavnlig effekt, så man på længere sigt kan spare penge på denne konto og kan sikre kysten bedre end ved at fodre hvert år. Budgettet for de såkaldte serviceanlæg viser en samlet udgift i 2003 på 3.730.000 kroner. De poster, der nu findes i budgetforslaget, er ikke fredet i den forstand, at der ikke kan ændres ved dem i forbindelse med byrådets andenbehandling og endelige godkendelse af budgettet. Selv om udvalget for teknik og miljø ved første behandlingen af budgettet for 2003 overholdt den ramme, det var blevet pålagt, har man ingen garanti for, at det ikke kan blive nødvendigt at spare for at enderne i det store budget kan nå hinanden. Byggemodning Udvalget for teknik og miljø har selv sørget for, at enderne i anlægsbudgettet for byggemodning når sammen, idet udgifter og indtægter går lige op i budgetforslaget. Der er regnet med køb af jord for 600.000 kroner, byggemodningsudgifter på 2,2 millioner kroner og brug af 100.000 kroner til slidlag. Indtægtssiden viser en budgetteret indtægt fra salg af grunde til boliger på 2,6 millioner kroner og salg af erhvervsgrunde på 300.000 kroner. Driftsbudgettet for den skattefinancierede del af områderne under teknik og miljøudvalget viser udgifter på ialt 11,5 millioner kroner. Et par af de store poster her er el-regningen for vejbelysningen. Den er budgetteret til 1,2 millioner kroner, mens det koster 33.000 kroner i elektricitet at holde lysreguleringerne i gang. Til asfaltarbejder er der i budgettet afsat 1,4 millioner kroner. Aalbæk Havn Der kommer højst sandsynlig til at ske ændringer på dette område, idet det er driftsbudgettet, som indeholder kommunens tilskud til Aalbæk Havn. Det er i budgetforslaget blot fremskrevet efter prisudviklingen, og er sat til 430.000 kroner, og det ved man er for lidt. Men det er endnu ikke afgjort, om løsningen på Aalbæk Havns økonomiske situation bliver, at man øger det kommunale tilskud, eller om man vælger at lægge driften af havnen sammen med driften af den kommunale lystbådehavn i Skagen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...