Lokalpolitik

Budgetforslag uden dramatik

Borgmester forventer ikke de store problemer ved 1. behandling

Sammen med de øvrige 24 lokalpolitikere i byrådet kan borgmester Anny Winther glæde sig over en sund økonomi i Rebild Kommune. Arkivfoto: Grete Dahl

Sammen med de øvrige 24 lokalpolitikere i byrådet kan borgmester Anny Winther glæde sig over en sund økonomi i Rebild Kommune. Arkivfoto: Grete Dahl

REBILD:I aften skal byrådet 1. behandle det samlede budgetforslag for næste år, men det forventer borgmester Anny Winther (V) ikke vil give anledning til de store sværdsalg politikerne og partierne imellem under mødet i kultur og medborgerhuset Kig Ind i Nørager. Situationen er nemlig den, at Rebild Kommune har en sund økonomi, så der ikke er behov for drastiske nedskæringer næste år med synlige serviceforringelser til følge for at få den økonomiske kabale til at gå op. Det betyder på samme tid efter budgetforslaget en uændret udskrivningsprocent (kommuneskat) på 25,1 og grundskyldspromille på 24,14. Anlægsbudget 60 mio. Ifølge borgmester Anny Winther betyder kommunens gode økonomi blandt andet, at der næste år bliver plads til et samlet anlægsprojekt på omkring 60 mio. Dette beløb skal efter planen primært investeres i by- og erhvervsudvikling, i nye dagtilbud, på idrætsområdet og til skolerenovering og bedre IT på skolerne. Det samlede skattegrundlag 2008 i Rebild Kommune er ifølge budgetforslaget vurderet til 902,3 mio. - Tallet er justeret med ekstra 12 mio. på baggrund af Regeringens nye skøn her i september, der betyder en opjustering på 1,5 procent af skattegrundlaget for 2008, forklarer Anny Winther. Rebild Kommune får dog ikke fuld råderet over dette ekstra millionbeløb, da den som velstående kommune ifølge udligningsreglerne skal aflevere omkring knap syv mio. til dårligt stillede kommuner. - Tilbage vil så være omkring fem mio. på næste års budget for Rebild Kommune, tilføjer borgmesteren. Vækst i indbyggertal En anden positivt udvikling undervejs i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2008 er en forventet tilvækst i befolkningstallet den resterende del af året på 50 borgere. - Dette antal er vores bedste nuværende forsigtige skøn, så ved årsskiftet vil Rebild Kommune dermed komme op på omkring 28.760 indbyggere, bemærker Anny Winther. Den ekstra tilgang har også positiv betydning for næste års budgetlægning, nemlig blandt andet 850.000 ekstra i bloktilskud. Budgetværn på 3 mio. Kommunernes Landsforening forventer en gennemsnitlig lønstigning næste år på 3,3 procent. - Men med den øjeblikkelige økonomiske udvikling i samfundet forventer vi en større stigning. Af samme grund har vi i budgetforslaget afsat ekstra tre mio. på lønområdet som et slags budgetværn, pointerer Anny Winther. 2. behandling og den endelige godkendelse af næste års samlede budget for Rebild Kommune sker på byrådsmødet 11. oktober.