EMNER

Budgetkrise forstærket af traktatkrise

Magtforholdene er ændret efter det fransk nej til traktaten, og det gør budgetforhandlingerne til en nærmest umulig opgave

I dag tager EUs 25 regeringschefer fat på den store diskussion om budgettet fra 2007 til 2013. Det har været planlagt længe, men de kunne stort set ikke have valgt et dårligere tidspunkt, siger EU-ekspert Morten Kelstrup fra Københavns Universitet. - Forhandlingerne er altid hårde, men det er ekstra svært denne gang, fordi det bliver kædet samme med traktaten. Forhandlingerne om budgettet er langt mere kontroversiel nu, fordi det franske nej og den tyske regerings svækkede stilling har ændret magtforholdene, siger han. Det altoverskyggende problem er diskussionen om den britiske rabat, som blev indført i sin tid, fordi briterne med deres lille landbrugsproduktion betalt forholdsvis meget til EUs kasse uden at få del i den store landsbrugsstøtte. Kort efter det fransk nej gik præsident Jacques Chirac ud og talte mod rabatten. På den måde fik han fortalt sine landsmænd, at Frankrig stadig er en stærk forhandler, men han startede også et ophedet slagsmål med Tony Blair. Den britiske premierminister har nemlig lige så gode indenrigspolitiske grund til at stå fast på rabatten, hvis ikke landsbrugsstøtten ændres, så situation blev låst på forhånd. Blair har nøglen Det er den knude, som topmødet skal løsne, men allerede onsdag sagde EU-formand Jean-Claude Juncker, at han ikke tror på det. Tyskland vil meget gerne have en aftale og har tilbudt at betale mere, hvis England til gengæld vil overveje deres rabat, og i følge Morten Kelstrup skal løsningen findes der. - Den nærmeste til at løse det er Tony Blair, som kan vise sig imødekommende og lave et kompromis, siger han. For Danmarks vedkommende er der ikke så meget at stille op. Vi skal nok betale lidt mere, men i europæisk sammenhæng betyder vores bidrag hverken fra eller til. Derfor kan Anders Fogh Rasmussen bare håbe, at de store lande kan finde kammertonen, så forhandlingerne ikke ender, før de er begyndt. - Jeg håber, at vi når frem til en aftale om det nye budget, og hvis vi kommer ind i en god gænge, så kan det trække lidt ud, men så er det også bedre at bruge tiden på at gøre det færdig, sagde han før turen til Bruxelles. Det er dog ikke nogen katastrofe, hvis det ikke lykkes. Landene kan sagtens vente til næste forår, før de begynder at blive pressede rent tidsmæssigt. Til gengæld vil signalet til befolkningerne være svagt lederskab, hvis topmødet ender helt uden resultater.