Budgetlægning efter fast fælles model

Økonomiudvalget har fastsat detaljerede krav til de kommunale ledere, som skal lægge budget for 2004

BROVST:Økonomiudvalget har vedtaget køreplanen for det omfattende arbejde med budgetlægningen for næste års kommunale aktiviteter. Der er mange tidsfrister og formelle krav, der skal overholdes, og for første gang er der overalt indført et ensartet redskab til budgetlæggerne i de enkelte forvaltninger og institutioner: mål- og rammestyring. Hver enkelt aktivitet, der koster penge, skal være opført i et skema, hvor udgiftens formål, indhold , forudsætninger og bemærkninger beskrives. For eksempel udgiftens formål: drift af kommunal dagpleje, med indhold: udgifter til lønninger til dagplejere/tilsynsførende, arbejdsskadeforsikring og almindelige driftsudgifter. Indtægt forældrebetaling. Forudsætninger er: 124 dagplejepladser , med max 136 pladser i spidsbelastning, og en forældrebetaling på 1999 kr i 12 måneder. Bemærkninger: den kommunale udgift pr. dagplejeplads er 52.877 kr årligt. Der er også bestemte krav til budgetdokumenter, der kun må indeholde en direkte fremskrivning af budgettet, lige som der også er bestemte formkrav til forslag om ændring af budgetrammen. Endelig er der en række formkrav til virksomhedsplaner og årsberetninger. De må maksimalt fylde fem A4-sider og skal for eksempel indeholde afsnit om arbejdet med politik, områder og mål, om arbejdsmetoder, handleplaner, ledelsens vurdering og visioner, personalenormering og uddannelse samt de fysiske rammer. Modellen til den nye mål og rammestyring er udarbejdet af skole- og kulturforvaltningen, som har arbejdet meget med at finde en fælles måde at beskrive de kommunale udgifter på, fortæller borgmester Mogens Gade (V). De enkelte budgetlæggere - chefer og institutionsledere - skal igennem flere runder, inden der kan lægges budget. I marts skal de holde dialogmøde med brugerrepræsentanter på institutionerne og udarbejde en virksomhedsplan for næste kalenderår. For skolerne dog for skoleåret. Lederne har to måneder til at udarbejde budgetoplæg, som derefter gennemgås sammen med økonomi og skatteforvaltningen inden 23. maj. I juni gennemgår de enkelte politiske udvalg budgetterne og prioriterer ønskerne, efter dialogmøder med institutionslederne og brugerrepræsentanter (Fælles Forum, ældreråd med videre). Det samlede budgetoplæg skal være klar til kommunalbestyrelsens orienterings og prioriteringsmøde i august, og efter to politiske behandlinger skal budget 2004 gerne være vedtaget 9. oktober. Det skal foreligge på skrift inden 1. december.