Budgetlægning i lettet byråds-ånd

Udbredt glæde over ikke at skulle gennemføre kæmpebesparelser

Lokalpolitik 12. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Selv om der ved denne uges førstebehandling af 2003-budgettet i Dronninglund blev uddelt verbale øretæver til Venstre og Borgerlisten for ikke at udvise tilstrækkelig imødekommenhed i forbindelse med budgetforhandlingerne, så blev der også rundt omkring i byrådssalen udtrykt lettelse over, at man ikke som i andre kommuner er tvunget ud i kæmpebesparelser for at få de økonomiske ender til at hænge sammen. Her var det indledningsvis Socialdemokratiets gruppeformand og poltiske ordfører, Peer Thisted, der slog fast, at én af de allermest vigtige ting i hele budgetforslaget er den kendsgerning, at det i forbindelse med budgetlægningen er lykkedes at fastsholde en normal løn- og prisfremskrivning. Det betyder populært sagt, at der ikke har været behov for at gennemføre besparelser, der vil resultere i fyringer. - Og netop når vi som nu er på vej imod en ny administrativ struktur og målstyring, ville det ikke have været smart, hvis vi var startet med at gennemføre besparelser, sagde han. Også borgmester Mikael Klitgaard (V) vurderede budgetforslaget til at være spiseligt, selv om både forældre og ældre i kommunen kan se frem til at skulle betale noget mere for henholdsvis børnepasning og mad/havepasning. - Det er forkert at kalde det her budget for et spareforslag, for vi har klaret det uden de helt store forringelser, sagde han og fortsatte: - Der er selvfølgelig ingen, der er glade for at forringe vilkårene, men vi har kun en vis pose penge til rådighed. Flere penge på vej Borgmesteren noterede sig videre med tilfredshed, at der formentlig er et kærkomment beløb på mellem 500.000 og 600.000 kr. på vej til Dronninglund Kommune. Det bliver i givet fald kommunens del i en ny bloktilskudspulje, som regeringen er ved at få stablet på benene for at hjælpe kommunerne med de stigende sygedagpengeudgifter, som er at finde i hele landet. Var Mikael Klitgaard glad for det, så var han også tilfreds med afviklingen af budgetforhandlingerne hidtil, og her fokuserede han især på den kendsgerning, at der i år for første omgang er blevet arbejdet med specifikke politikområder. - Det er noget, vi alle i byrådet har arbejdet med, og mens det har hjulpet med at give byrådet et bedre overblik, så har vi heller ikke i samme grad som tidligere oplevet, at folk har optrådt som advokater for deres egne udvalg, sagde han. Skarp k-kurs Var Peer Thisted og Mikael Klitgaard glad for, at der denne gang ikke har været behov for de virkelig store besparelser, så mente Børge Tjelle Hansen (K) til gengæld, at det skulle flere omlægninger til for at finde besparelser. Han pegede her blandt andet på, at man kunne spare fem-syv personer væk i den kommunale administration og lukke Sund By Butikken i Dronninglund, og mens han samtidig anbefalede at få gennemført en ny biblioteksstruktur, så slog han også fast, at det i dag gælder mere om at klare sig selv end tidligere. - I dag vil alle og enhver have fingrene ned i de offentlige kasser, og det har vi ikke råd til, tilføjede Børge Tjelle Hansen - hvorefter Benny E. Karlsen (SF) tørt replicerede: - Gælder det også erhvervslivet? Et ærligt budget Selvsamme Benny E. Karlsen kaldte i øvrigt - i modsætning til sidste år på samme tid - det fremlagte budgetforslag for et ærligt budget, selv om det ikke var alle punkterne, at man i byrådet ser ud til at kunne blive enige om. - Men selv om det er ærligt, og vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvad vi foretager os, så skal vi også passe på ikke at være så forsigtige, at vi får det hele til at gå i stå, tilføjede han. Borgerlistens repræsentant i økonomiudvalget, Kaj Frederiksen, betegnede budgetforslaget som værende afbalanceret og ikke ambitiøst, og mens han ærgrede sig over de voksende udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og lignende - og glædede sig over den forøgede indsats, der nu iværksættes på området - så slog han også fast, at de nye sparetiltag kun får en ringe konsekvens for de berørte. - Det er små tal, vi taler om, og jeg mener, at der er tale om en social balance et langt stykke hen ad vejen, fortsatte han og fastslog, at det nu gælder om at tænke langsigtet - og på nye måder at drive kommunen på fornuftig vis. - Lad os få småtings-diskussionerne fejet til side og komme i gang med at tale om de mere langsigtede mål, sagde han. Byrådet andenbehandler 2003-budgettet tirsdag 8. oktober, men inden da har de politiske partier mulighed for frem til 27. september at komme med ændringsforslag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...