Lokalpolitik

Budgetlægning med øje for sammenlægning

SKAGEN:De tre kommuner, som fra 1. januar udgør den ny Frederikshavn Kommune, er godt i gang med at forberede det sidste budget for de tre kommuner. - Og det er naturligvis de tre byråd, som har ansvaret for hver sit budget, siger Skagens borgmester Hans Rex (V). - Men med en sammenlægning af kommunerne så tæt på, er det naturligvis også noget, der har betydning for den nye storkommune, så vi lægger på en måde budgettet for 2006 med øje for, at der kommer en sammelægning. - Vi arbejder netop nu på at udarbejde et forslag til en aftale for, hvordan budgettet i de enkelte kommuner for 2006 kan laves, hvis det skal lægges med betydelig respekt for hinanden - og med respekt for, at det er de nuværende byråd, som laver budgettet og har ansvaret for det. - Vi vil forelægge forslaget til en aftale med spilleregler - eller holdninger til økonomisk adfærd - vedrørende budgetlægningen for strukturudvalget på dets møde i næste uge. Aftalen indeholder desuden oplægget til en aftale om gensidige orienteringsforpligtigelser de tre kommuner imellem vedrørende budget 2006, siger Hans Rex.