Rebild

Budgetprocedure strammes op

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig budgetproces for Rebild Kommunes budget 2011 samt overslagsårene 2012 - 2014, er der udarbejdet forslag til en budgetprocedure.

Budgetproceduren er udarbejdet med udgangspunkt i sidste års procedure og erfaringerne der fra. Det indebærer blandt andet at budgetproceduren er strammet en del op specielt i forhold til grundbudgettet. Det betyder i overordnede træk at "nye" ændringer ikke indarbejdes i grundbudgettet, men beskrives særskilt.