Lokalpolitik

Budgettet bedre end sit rygte

Enderne kan godt nå sammen, siger konservativ

NY FREDERIKSHAVN: - Vi får en superkommune, som kan yde borgerne en god service, siger Peter Nielsen (K), der er medlem af sammenlægningsudvalgets økonomiudvalg. Peter Nielsen mener ikke, der grund til sortsyn, selv om økonomiudvalgets udmelding til fagudvalgene tidligere på måneden lød, at de skal skære to procent af budgetterne, for at enderne kan bindes sammen. - Det budget, vi arbejder ud fra, er det teknisk sammenskrevne budget, som fremkommer ved at lægge tallene fra tre gamle kommuner sammen. De to procent svarer til 38 mio. kr., og der ligger adskillige muligheder for rabatter ved fælles indkøb, som ikke er indregnet, siger Peter Nielsen. - Vi har et godt fundament for den nye kommune. På det skattefinansierede område er der et overskud på 110 mio. kr., når driftsudgifterne er betalt. Det er anlægsudgifterne, som dræner kassebeholdningen. Det største problem er, at de tre gamle kommuner bringer for få penge med ind i systemet. Derfor bliver 2008 et lidt vanskeligt overgangsår. Peter Nielsen var en de mange kandidater, der forud for kommunevalget talte for et serviceniveau ud fra ”højeste fællesnævner”. Det er ikke realistisk, erkender han i dag. - Men fremad ser det rigtig godt ud med økonomien i Frederikshavn Kommune og dermed også for muligheden for at give en bedre service. Peter Nielsen finder det ude i hampen at tale om kommunale fyringer. - Tværtimod bliver det i en periode med højkonjunktur et kæmpeproblem at tiltrække og fastholde den arbejdskraft, som er nødvendig for at give en ordentlig service, siger han. - Derfor skal den ny kommune have en seniorpolitik for at fastholde de ældre.