Lokalpolitik

Budgettet behandles på et ekstraordinært møde

HOBRO:"-Det eneste nagelfaste er, at budgettet kommer til 2. behandling tirsdag 5. oktober". Det var eneste oplysning der blev givet, da Hobro Byråd forleden brugte halvandet minut til at 1. behandle kommunens budget for 2005. - Men desværre holder den oplysning ikke, beklager borgmester Jørgen Pontoppidan. Sagen er, at politikerne i forlængelse af byrådsmødet har holdt det første møde med de konsulenter fra Kommunernes Landsforening, som skal endevende kommunens økonomi. Konsulenterne har ladet forstå, at de ikke kan nå at blive færdige så betids, at man som planlagt kan behandle budgettet i forbindelse med det ordinære byrådsmøde 5. oktober. Derfor vil der i stedet blive indkaldt til et ekstraordinært byrådsmøde fredag 8. oktober. - Det er ganske vidst lige op til efterårsferien, men da vi har valgt at holde mødet om eftermiddagen, går det forhåbentlig, siger Jørgen Pontoppidan. Tidsplanen op til byrådsmødet er den, at KL-konsulenterne skal fremsende deres materiale mandag 27. september. Materialet skal indeholde konkrete forslag til, hvordan kommunen eventuelt kan omlægge visse dele af driften, således at der kan spares på udgiftssiden. Straks derefter går politikerne i gang med den egentlige udarbejdelse af budgettet. Fristen for ændringsforslag er rykket til tirsdag 5. oktober, og det betyder, at de politiske grupper kan bruge weekenden før til at få de sidste knaster på plads. - Politisk kunne vi måske nok blive færdige med budgettet som planlagt til tirsdag 5. oktober, men det ville betyde, at vi ikke kan overholde vore aftaler om også at holde møder om budgettet med diverse faglige udvalg, forklarer Jørgen Pontoppidan.