Lokalpolitik

Budgettet - en svær kartoffel at skrælle

De besparelser, Brønderslev Byråd skal i gang med, vil komme til at gøre ondt - meget ondt.

Fremtiden for Plejecentret Risagerlund skal afklares. Arkivfoto: Kurt Bering

Fremtiden for Plejecentret Risagerlund skal afklares. Arkivfoto: Kurt Bering

Det slog flere politikere fast, da byrådet havde budget 2011 til 1. behandling. Hvor besparelserne skal ske, afklares formentlig torsdag og fredag i næste uge tager på budgetseminar, og lukker sig inde indtil et forlig er i hus, og der kan sendes hvid røg op. Lene Hansen oplyste, at der mangler 40 mio. kr. i at få driften til at hænge sammen. Og så er der ikke plads til anlæg. Hvis der skal være plads til de foreslåede anlægsopgaver, lyder opgaven på besparelser på 70 mio. kr. Lene Hansen slog fast, at Brønderslev Kommunes store problem har været de kraftigt stigende udgifter på det specialiserede område Lene Hansen tilføjede, at både ansatte og brugere er enige om, at politikerne må træffe beslutninger, der er holdbare og langsigtede. Gruppeformand Arne M. Jensen (S) beklagede, at Venstre demonstrativt har boykottet både et møde i hoved-MED-udvalget som mødet med 100 brugere, der var samlet i Brønderslev Hallen. Også Arne M. Jensen pegede på, at det bliver en barsk omgang, politikerne skal igennem. Gruppeformand Mikael Klitgaard (V) understregede, at kommunen de senere år er drevet ansvarligt. - Det kan blive nødvendigt med strukturændringer, sagde Mikael Klitgaard. Han sagde, at der kan forhandles om ledelsesstruktur og 7. klasser. Thomas Krog (SF) forsikrede, at hans parti er parat til at tage et medansvar. - Men det må være på sin plads at rette kritik mod regeringen og Dansk Folkeparti, der er årsag til, at det er gået så galt, sagde Thomas Krog. - Vi skal huske på, at hvis vi skærer i det forebyggende arbejde, så kommer regningen senere. Børn, der i dag fanges, vil blive tabt, hvis der slækkes på det forebyggende arbejde. Karsten Frederiksen (K) konstaterede, at det bliver besparelser, der rammer hårdt. Han talte for at satse på kvalitet frem for lokalitet. - Hellere løse opgaven ét sted end mange steder, udtalte han. Karl Emil Nielsen (DF) mener, at nogle kommune har levet over evne. I Brønderslev Kommune er der blevet 152 ansatte flere side kommunalreformen. Nogle er selvfølgelig kommet fra det tidligere amt, men alligevel er der tale om en betydelig stigning i antallet af ansatte. - Men Socialdemokraternes ændring af beslutning omkring Risagerlund som friplejehjem koster 10 mio. kr., Det er mange penge i en tid med besparelser. - For to år siden oplevede vi, at Brønderslev Kommune med en Venstre-borgmester (Mikael Klitgaard, red.) satte skatten op. Skal vi nu gøre det igen, bliver Brønderslev Kommune en dyr kommune at bo i. Karl Emil Nielsen: - Der er ekstraordinært tilført ældreområdet 11 mio. kr. Men kommer de penge de ældre til gode? Eller havner de i den store kasse? Ole Jespersgaard (S), der er formand for børne- og skoleudvalget, kom ind på den store stigning, der er sket på både antal og pris på det specialiserede område. - Tidligere en kommune højst betale 380.000 kr. pr. barn - den såkaldte grundtakstmodel. I dag kommer en kommune til at betale 2,5 mio. kr., hvis udgiften til et barn er fem mio. kr. Ole Jespersgaard forsikrede, at noget af det han vil kigge på, er overskud på opholdssteder. - Et opholdssted kan ikke have et overskud på fem mio. kr. Der må lægges et pres på et sådant opholdssted, og det håber jeg, at andre kommuner vil hjælpe med, så prisen ikke stiger så meget. Ole Jespersgaard tror på, at det kan blive en god løsning, hvis kommunen selv udfører afklarings- og udrednings-opgaver hos børnefamilier. - Jeg tror, at vi kan gøre det både bedre og billigere i kommunalt regi, sagde Ole Jespersgaard.