Brønderslev

Budgettet er ikke gennemskueligt

BESPARELSER:I forbindelse med behandling af det tilsendte budgetmateriale finder vi det i bestyrelsen fra Møllegården svært at kommentere på et budget, hvor vi som aldersintegreret institution ikke indgår. Hvordan kan vi forholde os til så overordnede nogle tal uden at kende de præmisser, pasningsområdet skal struktureres efter i den nye kommune? Vi fornemmer imidlertid, at budgettet tager afsæt i projektgruppe 11’s forslag. Hvis det er tilfældet, finder vi det kritisabelt, at vi bliver bedt om at kommentere et budget, der følger et forslag, som ikke er vedtaget endnu. Det giver os en oplevelse af, at forslaget er vedtaget på forhånd, og at høringsruden kun var et spil for galleriet. Denne oplevelse forstærkes kun ved at konstatere, at budgettet er dateret til 22. maj 2006. I øvrigt mener vi, at der er plads til forbedring i børn-, unge- og familieudvalgets måde at kommunikere på. Vi mener notatet er uigennemskueligt og ikke informativt nok. Vi savner således informationer om hensigten med notatet, betydningen af det anførte i tekst-kolonnen samt hvad I ønsker at bruge vores kommentarer til.