Skattepolitik

Budgettet kom på plads

Uændret kommunal beskatnimnhgsprocent, men lille fald i kirkeskatteprocenten

SÆBY:Sæby Kommunes budget for 2003 kom i aftes på plads uden de store sværdslag. Det betyder, at den kommunale beskatningsprocent også næste år bliver 21,1 og grundskyldspromillen uændret 14. Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendommes grundværdi bliver uændret 7, for offentlige ejendommes forskelsværdi uændret 5 og grundværdien af statens ejendomme fortsat 14 promille. Derimod sker der et ganske beskedent fald i kirkeskatteprocenten, der næste år reduceres med 0,06 procentpoint til 1,15. Byrådet fulgte økonomiudvalgets indstilling om, at Sæby Kommune også næste år vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Låner for at låne ud Ligeledes vedtog byrådet en ændring af budgettet i forhold til det forslag, der blev forelagt ved førstebehandlingen. Det går på et udlån til Landbyggefonden som kommunal medfinansiering af den ventede opførelse af 40 almene boliger ved Søndermarksvej på det areal ved det gamle stadion, hvor kommunens materielgård tidligere lå. I første omgang var der lagt op til, at kommunens udlån til Landsbyggefonden skulle finansieres af kommunens kassebeholdning. Ved budgetvedtagelsen i aftes skete der den ændring, at kommunen selv låner de tre mio. kr., byrådet har vedtaget at låne ud til byggeriet, allerede i år. Det tillader den kommunale låneramme for i år.