Budgettet overskredet med 14 mio.

Udgifter til kontanthjælp, dagpenge og anbringelser stiger fortsat

Lokalpolitik 12. december 2004 05:00

BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommunes udgifter inden for social- og sundhedsudvalgets samt inden for børne- og kulturudvalgets områder er overskredet med ca. 14 mio. kr. Økonomiudvalget indstiller til byrådet på onsdag, at pengene bevilges. - Det er udgifter, der var ventet, så det kommer ikke bag på os, bemærker borgmester Jens Arne Hedegaard (V). Inden for social- og sundhedsudvalgets område er der tale om overskridelser på 7,2 mio. kr. Heraf er der overskridelser på fire mio. kr. på kontanthjælp, 5,2 mio. kr. på dagpenge samt en mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der er tale om netto-beløb. Overskridelserne er dobbelt så store, men der sker statsrefusion på 50 procent. Der er overskridelser på 6,1 mio. kr. inden for børne- og kulturudvalgets område. Inden for rådgivning og vejledning - anbringelser uden for hjemmet – er overskridelserne 3,5 mio. kr. Folkeskolens budget er sprængt med 1,5 mio. kr., mens pasning er blevet 1,3 mio. kr. dyrere end ventet. Brønderslev Kommune vil i øvrigt stramme op på budget-opfølgningen i 2005. Og målet er at undgå tillægsbevillinger. - Det bliver en væsentlig opgave at overholde budgettet i 2005, da budgettet indeholder et begrænset overskud på driften, siger borgmester Jens Arne Hedegaard (V). For at sætte yderligere fokus på budgetopfølgningen i 2005, har chefgruppen udarbejdet et forslag til principper for budgetopfølgning, og det skal sikre en tidlig byrådsbehandling af tillægsbevillingssager. Der sættes også mere fokus på konsekvenserne for kommunens serviceniveau, hvis der bliver behov for tillægsbevillinger. Der sker også en præcisering af chefgruppens roller, opgaver og ansvar i relation til budgetopfølgningen. Den procedure, der blev brugt i år omkring budgettet for 2005, skal også tages i anvendelse, når der i 2006 skal udarbejdes budget for 2007. En nyskabelse var det, at borgmesteren fremlagde et budget i balance. Proceduren med et afdækningskatalog – i folkemunde et sparekatalog – skal fortsætte. Afdækningskataloget var udarbejdet af administrationen på grundlag af en overordnet bestilling fra økonomiudvalget. Offentliggørelse af afdækningskataloget var tilrettelagt med en tæt præsentation for byråd, organisationen samt pressen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...