Lokalpolitik

Budgettet rammer udsatte grupper hårdt

BUDGET 2007: Vesthimmerlands Kommunes borgere, der modtager forskellige ydelser fra det offentlige via kommunen - såsom sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, skånejob, pensionsordninger, boligsikring, boligstøtte, hjælpemidler og personlige tillæg - går trange tider i møde, hvis det nuværende budgetoplæg ikke bliver ændret radikalt. Der skal spares 10 millioner kr. på beskæftigelsesudvalgets budget, det gøres ikke uden mærkbare følger for både borgere og ansatte. Økonomiudvalget har ligeledes bedt beskæftigelsesudvalget undersøge konsekvenserne af at nedbringe den udmeldte fremskrevne driftsforøgelse med yderligere 15 mio. Kr. At spare i alt 25 mio. Kr. på beskæftigelsesudvalgets konti er hinsides al logik, medmindre man finder store dobbeltkonteringsfejl. Det ser ikke meget ud til at Vesthimmerlands kommunens svage, socialt vanskeligt stillede borgere har mange støtter og venner i det nye sammenlægningsudvalg. Det er bl.a. den nye lovgivning ”En ny chance til alle” på kontanthjælpsområdet, ændret lovgivning på sygedagpenge området og sidst men ikke mindst JOBCENTERET på Vester Boulevard i Aars, som vil være den nye hverdag og omdrejningspunkt i 2007. Det nye JOBCENTER VESTHIMMERLAND, der i øjeblikket er under ombygning og udvides med 1000 kvadratmeter for at rumme de ca. 70 medarbejder, som fra nytår skal betjene de forsikrede ledige (AF-regi) og de ikke forsikrede ledige (kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, ledighedsydelse med flere samt UUvejledning. Der skal ikke herske tvivl om, at mange på sygedagpenge og visse andre overførselsindkomster vil føle det som en SERVICEFORBEDRING, at der sættes fokus på og ændret adfærd på området for hurtigere at afklare og sende borgere videre i systemet til: raskmelding, speciallæge, førtidspension, fleksjob, skånejob eller egen selvforsørgelse via job og andre jobtræningsordninger / beskæftigelsesordninger. Med den nuværende høje beskæftigelse og lave ledighed har vi en historisk chance for at flere på kontanthjælp og fleksjob ud på arbejdsmarkedet. Opsvinget på beskæftigelsesområdet skal udnyttes. Det skylder vi både vores erhvervsliv og vore borgere lige ved og tæt på arbejdsmarkedet - at gi"en ny reel chance. Konsekvensen af den nye politik og lovgivning på området vil være flere afslag på hjælp og støtte . Borgerne vil påklage og anke kommunens afgørelser og kommunen vil formentlig tabe en række ankeafgørelser. Konsekvensen af disse serviceforringelser vil medfører utilfredse borgere og et ændret arbejdsmiljø for de ansatte, der bliver mødt med større krav, end de kan honorere. Det kan medføre, at ansatte bliver stressede og syge. Man vil kunne kan frygte at f.eks. socialrådgivere vil søge mindre stressende stillinger.