Budgettet skrider med 10 mio. kroner

Stigende ledighed betyder, at fleksjob forsvinder - og så skrider budgettet

HJØRRING:Når ledigheden stiger i Hjørring Kommune, kan det mærkes på fleksjobområdet - og dermed på arbejdsmarkedsudvalgets budget Stigende ledighed betyder nemlig, at virksomhederne aldeles omgående skærer i fleksjobbene, hvilket igen betyder, at de mennesker, der har været beskæftiget i et sådant, kommer på kontanthjælp - eller på sygedagpenge. Og det kan mærkes på Codanhus, idet disse udgifter er lovbestemte, og derfor ikke kan reguleres fra kommunalt hold. Arbejdsmarkedsudvalgets reviderede budget for 2004 viser et merforbrug på 10,721 mio. kroner, som er fordelt på to områder - nemlig arbejdsmarked og forsørgelse med 7,657 mio. kroner og arbejdsmarkedsforanstaltninger med et merforbrug på 3,064 kroner. Arbejdsmarkedsudvalget har indtil videre fundet besparelser på 3,75 mio. kroner - og gør opmærksom på, at der ikke er mulighed for at spare yderligere resten af 2004. Kommende besparelser Men hvor Arbejdsmarkedsudvalget har svært ved at leve op til sit budget for resten af 2004, ser det umiddelbart anderledes ud for 2005. Her har man nemlig opstillet en lang række områder, hvor man vurderer det muligt at spare penge. Samlet tegner besparelserne sig for godt seks mio. kroner - med mulighed for yderligere besparelser på lidt over tre mio. kroner, afhængig af hvordan budgettet sammensættes. Besparelserne forventes fundet på følgende områder: Kontanthjælp i særlige tilfælde, revalidering og forrevalidering, nedlæggelse af nødhjælpspuljen, uddannelseskontoen, Ungdomshuset Zonen samt etablering af flere fleksjob i kommunalt regi, idet det er billigere at have folk beskæftiget i et fleksjob end blot udbetale en månedlig kontanthjælp til de berørte personer. Læs mere side 5