EMNER

Budolfis klokkespil hærges af rust

Menighedsrådet har sat renoveringsplan til 1,5 mio. kr.i værk

Funktionaliteten på Budolfis klokkespil er allerede skadet væsentligt af den, som det hedder i brevet ¿hastigt accelererende rusttæring¿. Det er dog ikke klokkerne, der har taget skade men til gengæld stort set alle andre dele. Som her, eksempelvis. Foto: Lars Pauli

Funktionaliteten på Budolfis klokkespil er allerede skadet væsentligt af den, som det hedder i brevet ¿hastigt accelererende rusttæring¿. Det er dog ikke klokkerne, der har taget skade men til gengæld stort set alle andre dele. Som her, eksempelvis. Foto: Lars Pauli

AALBORG:Juleaften 1934 lød for første gang klingende toner fra et klokkespil i den åbne lanterne i Budolfi Kirkes tårn - og lige siden har det særlige, lydlige vartegn for byen og dens domkirke hver dag lydt ud over aalborgensernes travle hverdag. På det seneste bare med en indbygget usikkerhed om, hvor længe det kan blive ved. Al mekanik rundt om de 48 klokker trænger nemlig til at blive skiftet ud. Og det skal selvfølgelig ske, er den umiddelbare holdning, som domkirkens menighedsråd har, og efter at en omfattende rapport har slået fast, at en gennemgribende renovering er tiltrængt og ligefrem haster visse steder, hvis klokkerne ikke skal tage skade, er rådet derfor i sving for at skaffe midler til projektet. I forvejen har Budolfi Kirkes Menighedsråd selv sat 280.000 kr. af, fordi man vidste, at en istandsættelse kunne komme på tale, og ifølge en finansieringsplan regner menighedsrådet med at kunne udrede en halv million til formålet. Det svarer til en tredjedel af den samlede udgift til renovering af klokkespillet, men efter at domkirken i 2001-2002 blev gennemgribende renoveret for 18 mio. kr., og kirkens orgel og pulpitur netop nu er under restaurering for fem, er det en forudsætning for det gældsplagede domkirkesogn, at den sidste nødvendige million kan skaffes på anden vis. Menighedsrådet håber, det kan ske ved støtte udefra via fonde og andre tilskud, og breve til en række fonde har også allerede givet det første tilsagn om bidrag, nemlig fra Augustinusfonden, som endda har sat et beløb på 250.000 kr. på velviljen, og nye breve er nu på vej til en større kreds - bl.a. til enkeltpersoner og firmaer, som i 1934 og 1970 gav bidrag til klokkesagen. - Det er ingen overdrivelse at sige, at klokkespillet er en helt integreret og påskønnet del af bybilledet i Aalborg, hedder det i brevet til mulige donorer. Klangen fra klokkespillet udgør på samme tid en charmerende og meget karakteristisk ¿byens stemme¿, som yder sit væsentlige bidrag til netop Aalborgs særlige stemning. Det ligger derfor menighederådet stærkt på sinde, at dette klingende vartegn for byen forbliver velfungerende. Brevet er underskrevet af formanden for Budolfi Menighedsråd, Anne-Marie Møller Knudsen, og af domkirkens kirkeværge, Morten Jacobsen.

Forsiden