Budt velkommen med p-afgift

Nordmand fik bøde, mens han forsøgte at købe en p-skive

BRØNDERSLEV:Eilef Herekstad fra Norge er sammen med sin familie på ferie i Vendsyssel. Men turen fik ikke den bedst tænkelige begyndelse. Første stop indbragte ham nemlig en hilsen fra parkeringsvagterne på Peder Møller Plads - en regning på 510 kroner. Mens p-vagterne udskrev afgiften, var den norske familie på turistkontoret for at finde ud af, hvor man kan købe en parkeringsskive - og da han kom retur til bilen, sad der en hilsen fra vagterne i forrruden. - Vi kom til Hirtshals torsdag klokken 13 med færgen, og kørte syd på. Og så besluttede vi at køre ind til Brønderslev. Vi fulgte et skilt, der henviste til en p-plads. Vi kender de automater, hvor man betaler og får en lille seddel til vinduet. Men vii så, at man her har et ur i vinduerne, som man skal stille. Vi spurgte vi nogen, hvad vi skulle gøre, og de sagde, at vi skulle have en p-skive. Vi vidste bare ikke, hvor man købte en p-skive og gik derfor på turistkontoret. Da vi kom tilbage til bilen, lå bøden i vinduet. Efterfølgende opsøgte Eilef Herkestand p-vagterne - men de henviste til Parkeringskontrol Nord. Det samme gjorde Brønderslev Kommune. Og Hos Parkeringskontrol Nord var svaret til den norske turist, at det er hans pligt at finde information om parkeringsbetingelserne. - Men jeg søgte jo netop information på turistkontoret, og her kunne de fortælle, at vi skulle købe skiven på en benzinstation. Da vi kom tilbage og skulle køre til en tankstation, lå regningen i vinduet. Vi har jo ikke en chance. Eilef Herekstad tilføjer, at der ingen steder er information at finde om p-skive-fænomenet - heller på båden mellem Norge og Danmark. NORDJYSKE har kendskab til flere nordiske turister, der er ganske rådvilde, når de lander på Peder Møllers Plads - og netop ikke har nogen p-skive i vinduet. Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune beklager den norske turists oplevelse. - Den officielle politik i Brønderslev er, at alle skal betale - både turister og danskere. Det er en problemstilling, man har mange steder i landet, og man er principielt forpligtiget til på forhånd at være orienteret om, hvad der kræves, når man skal parkere. Den konkrete sag kalder Karsten Frederiksen dog for uheldig og kedelig. - Det er specielt, når man kommer til Brønderslev første gange og bliver bonnet for 510 kroner på et tidpsunkt, hvor man endda er ude i byen og undersøge, hvordan man skaffer sig en p-skive. Det synes jeg, er en speciel situation. Og jeg vil gerne foranledige, at vi i den specielle sag undersøger, om afgiften kan eftergives. Men som udgangspunkt må han betale afgiften. Brønderslev Kommune er tilsluttet Parkeringskontol Nord, men kommunen overvejer at gå solo og lave sin egne kommunale ordning. - Deri ligger muligheden for at være mere large i konkrete situationer - også overfor de turister, der kommer til kommunen. Også fordi det hos nogle turister er vanskeligt at inddrive pengene. - De tanker er med i vors budgetforlig. Vi skal afdække, om vi skal have vores egen parkeringskontrol. Jeg kunne godt ønske mere elastik i den måde man behandler sagerne på i Parkeringskontrol Nord, tilføjer Karsten Frederiksen. Eilef Herekstad har tænkt sig at betale regningen - men han vil samtidig skrive et brev til parkeringskontrol Nord med sin oplevelse af situationen.