Lokalpolitik

Buhl ny formand for Borgerlisten

AALBORG: Formanden for Foreningen til borgermes Retssikkerhed, John Hardy Buhl, kan nu også smykke sig med titlen som formand for Borgerlisten. John Hardy Buhl, der hidtil har været næstformand for Borgerlisten, afløser Per Hansen på formandsposten. Per Hansen har så stort et arbejdspres, at han ikke mener, at kunne afsætte den fornødne tid til det organisatoriske arbejde. Han fortsætter derfor som menigt medlem. Den nye formand har især gjort sig bemærket gennem en lang række læserbreve i NORDJYSKE Stiftstidende, ligesom han adskillige gange har benyttet sig af muligheden for at stille spørgsmål til byrådet. For nogle år tilbage var John Hardy Buhl med til at stifte Protestpartiet, og han stillede op til byrådsvalget i Aalborg i efteråret 1997, men var dog langt fra at opnå valg. I øjeblikket bombarderer han Aalborg Kommune socialforvaltning med krav om aktindsigt i Ungdomscentrets arbejde. Nyvalgt blev også Eigil Hansen. De øvrige i bestyrelsen er Børge Kristiansen, Flemming Pedersen og Anita Eriksen. Som politisk koordinator genvalgtes det tidligere SF-byrådsmedlem Villy Gregersen, som var Borgerlistens spidskandidat ved det seneste byrådsvalg. Borgerlisten var ikke i nærheden af at opnå valg. Alligevel oplever medlemmerne, at byrådet har fået øjnene op for nogle af listens mærkesager. Blandt andet er kommunens gæld nu under afvikling, vandkulturhuset vd Gigantium skrottet, og det samme er tilfældet med en lokalplan for andelsboliger i Langholt. Borgerlisten var blandt dem, der protesterede mod planen. Men Borgerlisten mener stadig, at der er rigeligt at kæmpe for. Listen går ind for en østlig Limfjordsforbindelse, er modstandere af at den kommunale elforsyning bliver privatiseret, ligesom borgerlisten efterlyser en samlet, langsigtet politik for landsbyerne. Borgerlisten mener også, at det halter slemt med nærdemokratiet i Aalborg Kommune. Som eksempel nævner listen placeringen af nærbanestationen i Skalborg mod beboernes vilje. mons