Buk at skyde og hare at tælle (+tv)

Bukkejagten skudt i gang med sparsomt udbytte, men det var næsten også vigtigere at få talt harer i Himmerland

4
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jagt forbi ... Gunner Steen Nielsen spiller de kendte strofer, og jægerne synes, det er ligesom juleaften.

Det er sin sag at få ram på en buk, måtte jægerne i Hobro Jægerklub sande, da de sad derude i det våde krat og ventede på den første sommerbuk, da bukkejagten gik ind søndag morgen. Som traditionen byder var der samling efter jagten med kaffe, rundstykker og en lille en til pralhalsen (Jägermeister selvfølgelig) i klubhuset i Hørby Plantage. Se indslaget fra 24NORDJYSKE her 27 jægere mødte op, og de fleste uden håndgribeligt bytte. Kun Poul Mikkelsen og Søren Skødt kunne med et par brede smil hver især hente en smuk sommerbuk i bagagerummet og lægge dyrene til parade og almindelig beundring på nyplukkede bøgegrene. At det kun blev til to bukke forklares med, at det regnede og det hele var vådt. Dyrene har ligget og trykket sig og ligesom os andre ikke rigtig gidet stå op i den grå morgen. Gunner Steen Nielsen, Kaj Rasmussen og Jens-Arne Østergaard spillede "Jagtvelkomst", "Sommerbukken" og "Jagt forbi" på jagthorn, og flaget gik til tops. - Det er simpelt hen som juleaften, lød det fra en af de jægere, der ikke engang havde skudt noget. Sidste år kunne jægerne præsentere seks bukke og året før fire, men det var egentlig heller ikke det vigtigste ved årets bukkepremiere. Vigtig haretælling Der skal tælles harer, og i alt havde de 27 jægere set 36 harer i forbindelse med bukkejagtens start. Og det er meget flot, siger foreningens formand Jens-Arne Østergaard. Der ligger lovforslag klar til at frede harerne i tre år i Himmerland, fordi bestanden har det skidt i landsdelen. Jægerne mener, at fredningen er baseret på for spinkelt et grundlag, og benytter bukkepremieren til at få et øjebliksbillede af harebestanden, som de mener er noget større end de fire stk. pr. kvadratkilometer, som en rapport har konkluderet, at bestanden består af. - Vi er ikke kørt målrettet for at kikke efter harer, vi har siddet stille det meste af tiden, og alligevel har vi tilsammen set 36 harer. - Det giver allerede et realistisk billede af, at det måske slet ikke står så slemt til, siger Jens- Arne Østergaard, der selv så to harer på vej ud til bukketræffet i plantagen. - Har du skudt en buk? eller har du set en hare? lød spørgsmålet, hver gang en jæger dukkede op i klubhuset, og der blev så også lige lavet en uformel sammentælling af, hvad der var blevet set af ræve. Det blev sammenlagt til ni ræve. Mens de to trofæbukke bliver beundret går snakket om harerne, og hvorfor de har det skidt i det danske landskab. - Snakken går næsten udelukkende på, at det er landbruget skyld med de store marker og effektive maskiner, men det er ikke hele forklaringen mener Jens Libach, der selv har maskinstation. Han ser også en sammenhæng mellem bestanden af harer og store godser med ansatte skytter, der tynder ud i rævebestanden. Der er masser af harer på Lolland og på Bornholm, hvor man også har meget store marker, men få ræve. Her har i mange ræve men færre harer. Majsmarker er golde ørkener for harer, og Kai Rasmussen er så gammel en jæger, at han har set bestanden både gå op og ned. - Harer formerer sig jo som kaniner, og bare de får gode vilkår, så er der mange igen, siger han. Alle er enige om, at det ikke er jægerne, der er skyld i, at bestanden er lille lige nu, eller måske ikke så lille endda. I forbindelse med bukkejagten blev der talt harer over hele Himmerland. Der kan tælles og indberettes på hjemmesiden www.jagtkreds1.dk indtil 20. juni, men da det kan være lidt kringlet at finde ud af, hvordan man gør, hjælper en række af de himmerlandske jægerformænd gerne med at få indberettet, deriblandt Jens-Arne Østergaard. Han træffes på tlf. 2233 3512. Tællingen laves i samarbejde med Vildtbiologisk Station på Kalø, og Jens-Arne Østergaard regner med, at der i hvert fald kommer 1000 indberetninger, muligvis flere.