Bulkgodset vinder frem i havn

Frederikshavn Havn har voldsom vækst i andre skibsanløb end færger

hanne.albaek@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn har i første halvår af 2005 oplevet en fremgang på 26 procent i tungt gods over havnen. Netop nu investerer havnen alene 20 af i alt 30 millioner kroner i uddybning og udvidelse af 400 meter kajanlæg, så håndteringskapaciteten fra december yderligere øges. Skibsanløb i havnen er steget voldsomt med stål, sten, grus, tømmer og skrot sammen med et stigende antal anløb af skibe til reparation og service hos havnens værft og øvrige servicevirksomheder samt slæbebåde i sammenhæng med Ship to Ship operationer med omladning af olie fra mindre til større tankskibe i farvandet uden for Frederikshavn. Ganske vist udgør bulkgodset med på årsbasis omkring 300.000 ton kun fem procent af havnens samlede godsmængder. - Men første halvår i år har givet en stigning i bulkgodset på 26.000 ton til syv-otte procent af de samlede godsmængder, og det er en rigtig udvikling, der er med til at skabe den vækst til havnen, vi går efter, siger havnens direktør Preben Reinholt. Til og med juli havde Frederikshavn Havn 538 anløb mod 407 i samme periode sidste år, og i de tal tæller færgerne ikke med. Det er en stigning i anløb på 32 procent. Og det er nødvendigt at satse stort på andre skibsanløb end færger, der i halvåret er noteret for nedgang i såvel gods, passagerer og biler. - For færgegodset taler vi om en afvigelse på mindre end en procent eller 22.000 ton ud af årligt tre millioner ton. Forrige halvår var Stena's Grenå-Varberg rute ude af drift på grund af haveri, hvilket gav ekstra meget gods over Frederikshavn-Gøteborg i stedet, siger Preben Reinholt. - Tallene på biler og passagerer er værre. Her er der en nedgang på 10 procent, og årsagerne kan være de stadigt lavere takster på de faste forbindelser over Øresund og Storebælt samt den intensiverede færgetrafik på Hirtshals/Norge ruterne, vurderer havnedirektøren. - Men det er en udvikling, vi følger meget nøje, og hvor vi i forhold til havnens ejer, Frederikshavn Kommune, er ved at udarbejde en rapport omkring konsekvenserne for havnen af takstudviklingen på Sund&Bælt. Rapporten ventes at give anledning til, at vores ejer vil kræve en genforhandling af den pris, havnen blev købt af staten for i sin tid, sådan som købsaftalen giver mulighed for, siger Preben Reinholt. Frederikshavn Havn ændrede fra 1. januar i år status fra kommunal selvstyrehavn til et aktieselskab ejet 100 procent af Frederikshavn Kommune, der ikke har planer om at ændre eller udvide ejerkredsen.