Bulldozerne kan køre frem

Den nye del forvandlet til vejfyld om fire uger

MIDTBYEN:Allerede i næste uge begynder arbejdet med at fjerne den nordlige, nyeste del af Kvægtorvet. I løbet af tre-fire uger kan de 6500 kvadratmeter bygning - mestendels af beton - være forvandlet til vejfyld og andet affald. Tidligere på ugen fik stadsarkitekt Knud Tranholm mundtligt den besked fra Naturklagenævnet, at den nye del kan rives ned uden videre. Til gengæld kræver det en ny lokalplan, før den gamle bygning langs Nyhavnsgade må fjernes, afgjorde nævnet. Den skriftlige afgørelse var torsdag endnu ikke dukket op, men Knud Tranholm var klar til at udstede en nedrivningstilladelse for den nye del. Aalborg Kommune ejer hele bygningskomplekset, og hos den kommunale ejendomsforvaltning regner kontorchef Verner Sørensen med at komme i gang allerede i næste uge: - Vi har talt med det firma, der skal stå for nedrivningen og er ved at gøre det sidste klar. Så jeg regner med, at arbejdet kan begynde i løbet af næste uge. Det vil formentlig vare tre-fire uger at fjerne den nye del, hvis vi ikke støder på nogle overraskelser. Nedrivningen skal ske uden at skade den gamle del. Den er nemlig lokalplanpligtig, afgjorde Naturklagenævnet. Det betyder, at der skal en ny lokalplan til, før den kan rives ned. Rent praktisk sker det ved at indarbejde nedrivningen i den lokalplan, teknisk forvaltning allerede arbejder på for Musikkens Hus. - Den lokalplan bliver lagt frem i løbet af efteråret, og Naturklagenævnets afgørelse betyder formentlig ikke nogen forsinkelse for Musikkens Hus, vurderer Knud Tranholm. Den del af Kvægtorvet, der nu bliver jævnet med jorden, ligger ind over byggefeltet for Musikkens Hus, men det gør den gamle langs Nyhavnsgade ikke. I forbindelse med nedrivningen af den nye del skal grunden også tjekkes for en mulig forurening, ligesom en gasledning skal flyttes. Forureningen stammer dog ikke fra gassen, men fra tiden før Kvægtorvet fik tilbygningen i 1950'erne.