Bunden er næsten nået

Aalborgs kassebeholdning er skrumpet voldsomt ind - og gør politikerne ikke noget, risikerer kommunen at blive sat under administration

Børnepasning 12. september 2002 08:00

AALBORG: Igen i dag må tusindvis af forældre i Aalborg Kommune finde alternative pasningsmuligheder, fordi daginstitutionernes ansatte fortsætter deres strejke i protest mod magistratens budgetforslag. Forslaget - der forud for førstebehandlingen i byrådet i dag også har udløst arbejdsnedlæggelser hos lærere, rengøringspersonale, sundhedsplejersker, HK'ere og socialrådgivere - betyder, at der alene på servicen næste år spares 130 mio. kr. Gør de folkevalgte ikke noget drastisk, begynder de imidlertid at kunne se bunden af kommunekassen. Trods de voldsomme protestaktioner har stort set alle byrådsmedlemmer i Aalborg derfor stadig is i maven - lige fra Dansk Folkeparti til SF. Selv om de udmærket kender og beklager konsekvenserne. Hvornår kassen uden en dramatisk økonomisk opbremsning vil være tom, er der ikke rigtig nogen, som vil sætte præcis dato på. Men fortsætter den nedadgående kurve med samme faretruende hældning, vil bunden være nået cirka ved udgangen af 2003. Den situation vil byrådsmedlemmerne - uanset partiparve - for alt i verden undgå. Det ville straks medføre, at Aalborg Kommune blev sat under administration. Forklaringerne på, at Aalborg - og mange andre kommuner - er havnet i den ubehagelige situation, er mange. Socialdemoraterne i byrådet hævder, at det er den borgerlige regerings skyld. Den borgerlige side i byrådssalen påstår til gengæld, at det er Socialdemokratiet med støtte fra SF og radikale, der som arkitekter bag de seneste års budgetforlig er skyld i, at bunden af pengekassen nu skimtes tydeligt. Sandheden er ganske givet et sted derimellem. Mange nye projekter Borgmester Henning G. Jensen (S) har lige siden sin tiltrædelse for snart fem år siden været tilhænger af, at pengene "kom ud at arbejde". I hans regeringstid er der gennemført flere serviceforbedringer og store anlægsopgaver. Blandt serviceforbedringerne kan nævnes større rummelighed i børnehaverne, udbygning af flere skoler og fritidsordninger og flere penge til ældrepleje og det rytmiske musikliv. Af store byggeprojekter kan nævnes en ny kommunal administrationsbygning på havnefronten i Nørresundby, renovering af svømmehallen Haraldslund og ikke mindst moderniseringen og udvidelsen af Aalborg Stadion. Især investering i varme under græstæppet på stadion har været stærkt kritiseret. Mange fandt, at det var noget af en flothed at investere flere millioner i det. Og det er mere end tvivlsomt, om der var blevet lagt varmetæppe på stadion, hvis det først havde været til debat nu. Men allerede før Henning G. Jensen overtog roret, blev der investeret store beløb i forbedring af servicen i Aalborg Kommune. Op gennem 1990'erne blev der oprettet et hav af nye børnehaver og skolefritidsordninger, ligesom de ældre blev tilgodeset. Og det skete alt sammen samtidig med, at Aalborg sundede sig efter en økonomisk nedtur i slutningen af 1980'erne, der var langt værre end den nuværende likviditetskrise. Når socialdemokraterne siger, at det er regeringens skyld, hænger det blandt andet sammen med at regeringen har dikteret skattestop. De strejkende har kraftigt opfordret byrådet til at sætte skatten i vejret for at undgå serviceforringelser. Men byrådet tør ikke løbe risikoen på grund af regeringens trussel om at score halvdelen af forhøjelsen. Samme skat i 12 år Aalborg Kommune har ellers holdt uændret skatteprocent - 21,4 - i 12 år. Fra at være blandt kommunerne med den allerhøjeste skatteprocent er Aalborg nu nede midt i feltet. En del af byrådsmedlemmerne i Aalborg ville garanteret gerne, at de havde sat skatten lidt op for fire-fem år siden, så der havde været flere penge på kistebunden i dag. Der er flere grunde til, at kassebeholdningen er gået støt ned ad bakke i år. En af de væsentligste grunde er, at udgifterne til sygedagpenge i Aalborg - i lighed med andre kommuner - er steget langt voldsommere end forudset. Alene på den konto er der et minus på 31 millioner kroner i forhold til budgettet. Gamle, plejekrævende borgere lever længere end ventet, og det koster også penge. Næsten 13 millioner kroner mere end beregnet i budgettet. I det hele taget er de sociale udgifter, herunder førtidspension og kontanthjælp, blev en del dyrere, end der er budgetteret med. Samtidig er salget af byggegrunde gået i stå. Her mangler 27 millioner kroner i forhold til budgettet. Oveni kommer, at staten udbetaler 40 millioner kroner mindre i bloktilskud. Alt i alt betyder det, at Aalborg Kommunes økonomi udhules med omkring 200 millioner kroner i år, samtidig med at gælden er på omkring en milliard kroner. Derfor er politikerne enige om at trække i bremsen næste år, for at det ikke skal gå helt galt. Selv om det altså går ud over servicen. Et par store byggeprojekter har en fremtrædende rolle i den ophidsede offentlige debat om næste års budget. Det handler om Musikkens Hus og Vandkulturhuset ved Gigantium i Aalborg Øst. Musikkens Hus tager politikerne næppe af bordet, da der er tale om et projekt, som forlængst er sat på skinner i samarbejde med universitetet, musikkonservatoriet, arkitektur- og designskolen, amtet og flere forskellige fonde. Vandkulturhuset hænger straks i en tyndere tråd. Det projekt er mange politikere parat til at sælge i de handler, der skal foregå den kommende uges tid.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...