Bundgård spiser ikke bananer

Upolitiske Bent Bundgaard stillet spørgsmålstegn ved borgmesterens mandat

SEJLFLOD:- Borgmester Kr. Schnoor har ikke mandat, heller ikke et uofficielt til at forhandle om en sammenlægning af kommunerne Nibe, Støvring, Skørping og Sejlflod, siger hans byrådskollega Bent Bundgaard (UP). - Vi har i modsætning til Skørping ikke drøftet kommunesammenlægning i kommunalbestyrelsen, blot sporadisk i forbindelse med budgetlægningen, så når Kr. Schnoor i dag - i øvrigt sammen med økonomiudvalget - holder det andet møde sammen med borgmestrene og økonomiudvalgene fra de andre ”banankommuner”, så er baglandet altså ikke i orden, pointerer Bent Bundgaard. - Vi har slet ikke diskuteret ny kommunestruktur, og det må da være på tide, al den stund, at vi står overfor den største og mest vidtrækkende beslutning i årevis, pointerer Bent Bundgaard, der personligt ønsker en sammenlægning med Aalborg Kommune. Hvis det skulle være, mener han, at alle fire banankommuner snildt kan komme med til Aalborg, også selv om det ikke ligger i Strukturkommissionens oplæg, at de store kommuner skal blive endnu større. - Hvis befolkningen ønsker det, skal man heller ikke afvise en deling af Sejlflod. Som det er i dag, bor halvdelen af kommunens befolkning i Storvorde, der snart vil vokse sammen med Klarup. Her er tilhørsforholdet 100 pct. Aalborg-vendt. Folk arbejder i stor udstrækning i Aalborg, køber ind i Aalborg og bruger alle byens kulturtilbud - dem har kommunen jo ikke selv ret mange af. Folk i Kongerslev-området arbejder også i vid udstrækning i Aalborg, men vil måske hellere være sammen med Skørping og Støvring, tilføjer Bundgaard, der også modsat borgmester Schnoor mener, at man sagens kan dele de nuværende kommuner. - Vi må heller ikke glemme, at Aalborg ville få gavn af et makkerskab med Sejlflod. Vi har jo mosen, vi har 1000 sommerhuse, og vi får snart en badestrand, tilføjer Bent Bundgaard. - Når det er sagt, så mener jeg, at det er styrtravende forkert at snakke ny fordeling på landkortet, så længe vi ikke kender de nye kommuners opgaver. Hvordan skal infrastrukturen være, hvilke institutioner skal vi have med, hvordan bliver finansieringen, hvor stort skal skattegrundlaget være for, at den nye kommunebutik kan løbe rundt? - Her er jeg ikke i tvivl om, at uanset opgavernes art, så vil Aalborg kunne klare det, understreger Bundgaard. Han har også funderet over, hvilke opgaver en ny storkommune bør have og nævner skolevæsen inklusiv vidtgående specialundervisning, socialvæsen inklusiv børne- og familiehuse, så kommunerne ikke som i dag sender vanskelige børn og unge ud af kommunen og betaler sig fra en ansvar. Også hele sundhedsvæsenet med tryk på sundhed og forebyggende indsats bør høre under kommunen, og det samme gælder arbejdsmarkedskontakt og formidling. Bent Bundgaard er på ingen måde bekymret for, at der i fremtiden bliver langt færre kommunalpolitikere. - Tværtimod. Jeg tror på, at færre - og forhåbentlig bedre kvalificerede - vil være i stand til at gøre det bedre end de mange er i dag. Jeg mener rent faktisk at tiden er løbet fra fritids- og amatørpolitikere. Opgaverne bliver mere og mere komplicerede, og har man ikke tid eller ressourcer til at sætte sig ordentlig ind i tingene, bliver det embedsmændene, der kommer til at bestemme. - Lige nu er der gået så meget lokalpatriotisme i tingene, at mange af de beslutninger, der bliver truffet slet ikke er har rod i sund fornuft. I en fusion med Aalborg vil vi være sikre på, at fagligheden er ok.